Duh proslavlja Krista u meni

4. 02. 2014.

““On će mene proslaviti, jer će uzeti od onog što je moje i to objaviti vama.”“ (Ivan 16,14)

Ovim riječima Krist najavljuje djelo Svetoga Duha. Duh proslavlja Krista tako što Ga čini predmetom najuzvišenijeg poštovanja i Spasitelj postaje uživanje, radost ljudskog bića u čijem je srcu obavljen ovaj preobražaj. …
Pokajanje pred Bogom i vjera u Isusa Krista donosi plodove obnavljajuće sile milosti Duha. Pokajanje je proces kojim duša želi odsjajivati Kristov lik svijetu. (Letter 155, 1902.)
Krist im daje dah svoga duha, život svoga života. Sveti Duh daje svoje najbolje snage da rade u srcu i umu. Božja milost proširuje i umnaža njihove sposobnosti i sve savršenstvo božanske prirode pridružuje im se u djelu spašavanja ljudskih bića. Suradnjom s Kristom savršeni su u Njemu i osposobljeni da u svojoj ljudskoj slabosti čine djela Svemogućega. (Isusov život, str. 685)
Životno djelo kršćanina treba se sastojati u tome da se obuče u Krista i da postigne veće savršenstvo Kristovog lika. Božji sinovi i kćeri trebaju napredovati u sličnosti s Kristom, našim Uzorom. Svakoga dana trebaju gledati Njegovu slavu i razmišljati o Njegovoj neusporedivoj izvrsnosti. (TM, str. 122)
O, da, vama je potrebno krštenje Svetim Duhom da možete biti prožeti Božjim Duhom! Tada ćete iz dana u dan postajati sve sličniji Kristovom liku, i u svakom djelu vašeg života pitanje će biti: ““Hoće li to proslaviti mojega Gospodara?”“ Strpljivim nastojanjem u činjenju dobra tražit ćete Njegovu slavu i čast i primit ćete dar besmrtnosti. (RH, 10. svibnja 1892.)