Dva puta

18. 05. 2012.

„Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze!“ (Matej 7,13.14)

Ovi putovi su različiti, odvojeni, i vode u suprotnim smjerovima. Jedan vodi u vječni život, a drugi u smrt, vječnu smrt. Postoji razlika između ta dva puta, ali i među onima koji njima hode. Jedan put je ravan i širok, a drugi izrovan i neravan. Tako su oni koji njima putuju suprotni po karakteru, životu, odjeći i razgovorima.

Oni koji putuju uskim putem razgovaraju o radosti i sreći na kraju puta. Njihova lica često su žalosna, ali blistaju svetom, nebeskom radošću. Čovjek boli, koji poznaje bol, otvorio je taj put za njih, ali i sam je njime putovao. Njegovi sljedbenici vide Njegove tragove pa se hrabre. On je sigurno prošao pa mogu i oni ako Njega slijede.

Na širokom putu svi su zaokupljeni svojom odjećom i zadovoljstvima na putu. Oni se slobodno prepuštaju veselju i uživanju, ne misle o kraju svojeg puta i o sigurnom uništenju koje ih tamo čeka. Svakog se dana sve više približavaju svojem odredištu, ali ludo srljaju dalje, sve brže i brže.

Zašto je tako teško živjeti skromnim životom samoodricanja? Zato što takozvani kršćani nisu umrli svijetu. Mnogo je lakše živjeti za Krista pošto ste umrli svijetu. Ali oni žele biti što je moguće sličniji svijetu, a da ih se ipak smatra kršćanima. Oni pokušavaju doći na Nebo, ali nekim drugim putem. … Zemlja ih privlači, njezina blaga im se čine dovoljno vrijedna. I zato nalaze u svijetu dovoljno onoga što zaokuplja njihove misli tako da se nemaju vremena pripremiti za Nebo. …

I mladi i stari zanemaruju proučavanje Biblije i ne prihvaćaju je kao pravilo svojeg života. Ta važna knjiga po kojoj će im se suditi zanemaruje se, zaobilazi. Dolazi dan kada će svi htjeti biti temeljito ojačani jasnim istinama Božje riječi. …

Kada biblijske istine utječu na srce, one pobuđuju želju za odvajanjem od svijeta, kao što je Učitelj bio odvojen od njega. Oni koji se upoznaju s krotkim i poniznim Isusom, hodit će tako da budu dostojni Njega. (Signs of the Times, 1. travnja 1880.)