Evo me, mene pošalji!

6. 05. 2015.

“Tad čuh glas Gospodnji: ‘Koga da pošaljem? I tko će nam poći?’ Ja rekoh: ‘Evo me, mene pošalji!'” (Izaija 6,8)

U rujnu 1967. godine u Tabascu u Meksiku krštenjem sam postao član Adventističke crkve. Godinu dana poslije odgovorio sam na Božji poziv da služim kao literarni evanđelist rekavši: “Evo me, mene pošalji!” Obilazio sam u gradove i sela po cijelom području noseći Božju vijest putem tiskanih stranica. Gospodin me je uvijek blagoslivljao dobrim uspjehom i prisustvovao sam na tri nacionalna kongresa literarnih evanđelista. Kakav blagoslov!

Jedno od mojih najdojmljivijih iskustava u ovom poslu dogodilo se kad sam dobio narudžbe za šesnaest kompleta knjiga od članova crkve u drugom gradu. Kada sam stigao u taj grad na dan dostave, bio sam krajnje razočaran. Došao sam sa šesnaest kompleta unaprijed naručenih knjiga, ali je pastor te crkve zabranio svojim članovima da ih kupe.

Odmah sam potražio Gospodina u molitvi, a sutradan sam postio i molio se. Zatim mi je Bog otkrio svoj plan. Dao mi je u um ime menadžera određenog lokalnog hotela. Stupio sam s njim u kontakt i on je kupio jedan komplet serije Living Treasures (Živo blago). Također me je preporučio svojim prijateljima i preko njega sam brzo prodao svih šesnaest kompleta knjiga! “Naš nebeski Otac ima tisuću načina da se pobrine za nas, o kojima mi ništa ne znamo.” (Ellen G. White, Put u bolji život, str. 481) Menadžer hotela postao je moj prijatelj i redovni kupac. Čak i danas on je oduševljen Adventističkom crkvom i njezinom pravovremenom porukom. Nimalo ne sumnjam da će popustiti pod djelovanjem utjecaja Svetoga Duha i stati potpuno na stranu biblijske istine.

Godine 2009. umirovljen sam u dobi od 63 godine nakon 32 godine aktivne službe kao literarni evanđelist. Ali kad su me pitali bih li radio i nakon umirovljenja, prihvatio sam poziv da uvodim u posao nove literarne evanđeliste. Volim ovaj posao i Bog je blagoslovio skupinu kolportera koju podučavam i koji su izabrali prikladno ime “Pobjednici”. Mi zajedno surađujemo u duhu mota “Evo me, mene pošalji!” I Bog nas blagoslivlja.

Vicente Perez Baeza, Meksiko

Leave a Comment