Jutarnji stih

Gdje se možemo osloboditi grijeha

“On nas istrgnu iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga ljubljenog Sina, u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.” (Kološanima 1,13.14)

Knez Neba postavio je čovjeka na uzvišeni položaj. Njegov život procjenjuje se prema cijeni križa na Golgoti. … Iz ponora poniženja izazvanog grijehom možemo se uzdići i postati subaštinici s Kristom, Božjim Sinom, i kraljevi i svećenici Najvišega. …
Kada je Krist nakon krštenja, na obali Jordana, pognuo svoju glavu, otvorilo se nebo, spustio se Sveti Duh u obliku goluba koji je blistao kao zlato i zaogrnuo Ga svojom slavom; a onda se s najvišeg Neba začuo Božji glas koji je rekao: “Ovo je Sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao!” (Matej 3,17) Kristova molitva u korist čovjeka otvorila je nebeska vrata i Otac je odgovorio prihvaćajući posredovanje za grešni ljudski rod. Isus se molio kao naš Zamjenik i naš Zalog, i sada ljudska obitelj ima pristup Ocu zahvaljujući zaslugama Njegovog ljubljenog Sina. … Isus je “put, istina i život” (Ivan 14,6). Vrata Neba ostala su otvorena i zrake svjetla s Božjeg prijestolja obasjavaju srca onih koji Ga ljube. (RH, 28. veljače 1888.)
Riječ koja je upućena Isusu na Jordanu … obgrlila je cijeli ljudski rod. Bog je progovorio Isusu kao našem predstavniku. Unatoč svim našim grijesima i slabostima, nismo odbačeni kao bezvrijedni. … Slava koja je počivala na Kristu zalog je Božje ljubavi prema nama. Ona nam govori o sili molitve — kako ljudski glas može doprijeti do Božjeg uha i kako naše molbe mogu biti prihvaćene u nebeskim dvorovima. Zbog grijeha Zemlja je odvojena od Neba i otuđena od njegove zajednice; ali Isus ju je opet povezao s područjem slave. Njegova je ljubav okružila čovjeka dosegnuvši do najvišeg Neba. Svjetlost koja je iz otvorenih vrata padala na Spasiteljevu glavu padat će i na nas dok se molimo za pomoć da se odupremo kušnji. Glas koji je govorio Isusu kaže svakoj vjernoj duši: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, koga sam odabrao!” … Naš je Otkupitelj otvorio put, tako da najgrešniji, najugroženiji, najugnjeteniji i najprezreniji mogu pronaći pristup k Ocu. Svi mogu imati dom u stanovima što ih je Isus otišao pripremiti. (Isusov život, str. 76,77)


Komentiraj