Gospodar radnika

14. 05. 2023.

“Iziđi na putove i među ograde i natjeraj svijet da dođe da mi se napuni kuća!” (Luka 14,23)

Oni koji su u odazivu na ozbiljan poziv da rade stupili u službu Gospodara radnika, trebaju proučavati Njegove metode rada. Tijekom svoje zemaljske službe Spasitelj je koristio prilike koje je nalazio na važnim prometnicama. Kafarnaum, u kojem je Isus boravio s vremena na vrijeme između svojih putovanja, postao je poznat kao “Njegov grad”. Ovaj grad bio je prikladno središte Spasiteljeva rada. Nalazio se na putu koji je vodio iz Damaska u Jeruzalem i u Egipat, kao i do Sredozemnog mora; bio je dio velike prometnice. Ljudi iz brojnih zemalja prolazili su kroz ovaj grad i zadržali bi se u njemu da se odmore na putovanju. Ovdje je Isus dolazio u dodir s ljudima svih nacionalnosti i svih staleža, s bogatima i poznatima, kao i siromašnima i nepoznatima, i Njegove pouke bit će odnesene u druge zemlje i u mnoga kućanstva. Tako će se potaknuti istraživanje proročanstava; pozornost će biti usmjerena na Spasitelja i svijetu će biti objelodanjeno Njegovo poslanje.

U ove dane putovanja, prilike za kontakt između muškaraca i žena svih društvenih slojeva i brojnih nacionalnosti mnogo su veće negoli u starom Izraelu. Glavne prometnice umnožile su se tisuću puta. Bog je čudesno pripravio put. Na raspolaganju su nam tiskarski strojevi iz kojih izlaze razne publikacije. Biblije i publikacije na brojnim jezicima koje iznose istinu za naše vrijeme, nalaze nam se nadohvat ruke i mogu se brzo prenijeti u sve dijelove svijeta.

Kršćani koji žive u velikim trgovačkim i putničkim središtima imaju posebne prilike. Vjernici u tim gradovima mogu raditi za Boga u svojem susjedstvu.

U poznata zdravstvena i turistička središta koja su pretrpana tisućama onih koji traže zdravlje i uživanje, treba poslati propovjednike i kolportere koji će biti sposobni privući pozornost mnoštva. Neka ovi radnici iskoriste priliku za iznošenje vijesti za ovo vrijeme i održavaju sastanke. Neka bez oklijevanja koriste prilike da progovore narodu. Praćeni silom Duha Svetoga neka upoznaju ljude s viješću. … Božju riječ treba iznositi jasno i sa silom, kako bi oni koji imaju uši mogli čuti istinu. (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 9, str. 97,98)

Za razmišljanje: Kako me Duh Sveti može osposobiti da radim kao što je Isus radio?

 

Preporučujemo: