Gospodar subote

26. 11. 2023.

“Sin je Čovječji uistinu gospodar subote.” (Matej 12,8)

Pozvavši svoje slušatelje da se ne čude, Krist je pred njima  još šire otkrio tajnu budućnosti. “Dolazi, naime, čas”, rekao je On, “kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas, te izići iz njih: koji su činili dobro, na uskrsnuće — na život; koji su činili zlo, na uskrsnuće — na propast.” (Ivan 5,28.29)

Ovu sigurnost budućeg života Izrael je tako dugo očekivao, nadajući se da će je dobiti prilikom Mesijina dolaska. Jedina svjetlost koja može obasjati tamu groba sada je zasjala nad njima. Samovolja je slijepa. Isus je povrijedio predaju rabina i nije se obazirao na njihov autoritet i oni nisu htjeli vjerovati.

Vrijeme, mjesto, prilika, snaga osjećaja koja je obuzela skup, sve se ujedinilo da Kristove riječi izgovorene pred Velikim vijećem učini još utjecajnijima. Najviša vjerska vlast cijelog naroda tražila je život Onoga koji je objavio sebe Obnoviteljem Izraela. Gospodar subote bio je izveden pred zemaljski sud da odgovara za kršenje zakona o suboti. Kad je tako neustrašivo objavio svoje poslanje, Njegovi suci promatrali su Ga zapanjeno i s bijesom; međutim, Njegovim se riječima nije moglo suprotstaviti. Oni Ga nisu mogli osuditi. Poricao je pravo svećenicima i rabinima da Ga saslušavaju ili se miješaju u Njegov rad. Oni nisu dobili takvu ovlast. Njihove tvrdnje bile su zasnovane na njihovoj oholosti i bezobzirnosti. On nije htio priznati krivicu za koju su Ga optuživali, a niti dopustiti da Ga oni poučavaju o vjeri.

Umjesto da se ispriča za djelo zbog kojeg su Ga okrivili ili da objašnjava razlog svoga postupka, Isus se suprotstavio poglavarima i optuženi je postao tužitelj. Ukorio ih je zbog tvrdoće njihovog srca i nepoznavanja svetih spisa. Izjavio je da su oni odbacili Božju riječ, budući da su odbacili Njega koga je Bog poslao. “Vi istražujete Pisma u kojima mislite da ima život vječni! I upravo ona svjedoče za me.” (Ivan 5,39)

Svaka stranica povijesti, propisa ili proročanstava iz starozavjetnih spisa bila je obasjana slavom Božjeg Sina. Toliko koliko je bio božanska ustanova, cjelokupni sustav judaizma bio je jedinstveno proročanstvo Radosne vijesti. (Isusov život, str. 159,160)

Za razmišljanje: Što mogu naučiti iz načina na koji se Isus odnosio prema Velikom vijeću?