Gospodar vrućine i hladnoće

12. 06. 2023.

“Ali ja vidim četiri čovjeka, odriješeni šeću po vatri i ništa im se zlo ne događa; četvrti je sličan sinu Božjemu.” (Daniel 3,25)

Dok su trojica Hebreja stajala pred kraljem, on je shvatio da oni imaju nešto što nedostaje ostalim mudracima u njegovu kraljevstvu: bili su vjerni u izvršavanju svih svojih dužnosti. Zato im je odlučio pružiti još jednu priliku. Ako samo pokažu spremnost da se ujedine s mnoštvom u obožavanju kipa, sve će biti dobro; ali ako se ne poklone, dodao je na kraju, bit će “smjesta bačeni u peć užarenu“! A onda, ispruživši ruku kao da ih izaziva, izjavio je: “I koji je taj bog koji bi vas izbavio iz ruke moje?”

Sve kraljeve prijetnje ostale su uzaludne. Nije mogao odvratiti te ljude od njihove vjernosti Vladaru svemira. Iz povijesti svojih otaca oni su naučili da neposlušnost Bogu dovodi do sramote, uništenja i smrti i da je strah Gospodnji početak mudrosti, temelj svakoga pravog blagostanja. Smireno se suočavajući s užarenom peći, oni su rekli: “Ne treba da ti odgovorimo na to. Bog naš kome služimo, može nas izbaviti iz užarene peći, od ruke tvoje, kralju!” Kao da je njihova vjera postala još jača kad su izjavili da će se Bog proslaviti njihovim izbavljenjem, pa su, s pobjedonosnom sigurnošću koja se temeljila na neizmjernom povjerenju u Boga, dodali: “No ako toga i ne učini, znaj, o kralju: mi nećemo služiti tvojemu bogu niti ćemo se pokloniti kipu što si ga podigao.”

Kraljev bijes postao je bezgraničan. “Na te riječi kralj Nabukodonozor uskipje bijesom, a lice mu se iznakazi na Šadraka, Mešaka i Abed Nega”, predstavnike prezrenoga, izgnanog naroda. Tražeći da se peć užari sedam puta jače nego što je bio običaj, naredio je snažnim pripadnicima svoje vojske da svežu sljedbenike Boga Izraelova i da ih tako pripreme za neposredno izvršenje kazne. …

Međutim, Bog nije zaboravio svoje. Kad su Njegovi svjedoci bili bačeni u peć, Spasitelj im se osobno pokazao i zajedno su hodali usred plamena. U nazočnosti Gospodara vrućine i hladnoće, oganj je izgubio moć da uništava. (Proroci i kraljevi, str. 322,323)

Za razmišljanje: Kada me je Isus našao u ognju nevolja i tlačenja?