Jutarnji stih

Gospodin će se pobrinuti

„Ali na tvoju riječ bacit ću mreže.“ (Luka 5,5)

Ivan je bio među prvima koji su priznali Isusa kao Mesiju. On je slušao propovijedanje Ivana Krstitelja i znao je da je Krstitelj bio poslan kao preteča Nade Izraelove. Ivanu i Andriji Ivan Krstitelj je ukazao na Isusa kao na „Janje Božje“ (Ivan 1,36). … Isus je primijetio da Ga slijede i pozdravio ih je u svojem skromnom boravištu. Oni su ostali s Njim te noći i kada su otišli, njihova vjera u Njegovu božansku narav bila je potpuno potvrđena.

Andrija je krenuo u potragu za svojim bratom Šimunom i doveo ga Isusu, radosno objavljujući: „Našli smo Mesiju.“ (Ivan 1,41) Sljedećeg dana Isus je pozvao Filipa da Ga slijedi. …

Andrija, Petar, Jakov i Ivan bili su otada poznati kao Isusovi učenici. …

Iako su slušali Isusove propovijedi i provodili mnogo vremena u Njegovom društvu, i dalje su obavljali svoje skromno zanimanje; ipak je došlo vrijeme da ostave svoje ribarske čamce i svoje mreže i da se puno čvršće povežu s Isusom. Mnoštvo je sada pratilo Njegovu službu i dok je učio kraj Genezaretskog jezera, ljudi su se toliko tiskali oko Njega da čuju Božju riječ da je morao ući u Petrov čamac i odatle poučavati narod koji je ostao na obali. Kada je prestao govoriti, rekao je Petru: „Izvezi na pučinu pa bacite mreže svoje za lov!“ (Luka 5,4)

Petar je odgovorio da su se mučili cijele noći i da ništa nisu ulovili. Njihov trud ostao je neuspješan u vrijeme koje se smatra najboljim za ribarenje i zato sada nije bilo nikakvog izgleda, barem s ljudskog gledišta, da postignu uspjeh; „ali“, rekao je Petar, „na tvoju riječ bacit ću mreže“ (redak 5). Tako je i učinio i ulov je bio tako velik da ga mreža nije mogla zadržati pa su u pomoć bili pozvani Jakov i Ivan, suradnici Andrije i Petra. …

Pred njima je bilo važno i svečano djelo. Trebali su ostaviti svoj jedini izvor sredstava i život provoditi u nesebičnom naporu da spašavaju grešnike koji propadaju, ali prije nego što ih je pozvao na takav život samoodricanja i ovisnosti o Bogu, Spasitelj pun ljubavi pokazao im je da se On, Gospodar Neba i Zemlje, može obilato pobrinuti za sve njihove potrebe. (Signs of the Times, 8. lipnja 1885.)


Komentiraj