Jutarnji stih

Henok i Kristov drugi dolazak

“Henok, sedmi patrijarh poslije Adama veli: Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama da sudi svima i da kazni sve.” (Juda 14.15)

Edenski vrt iz kojega su naši praroditelji bili istjerani ostao je netaknut u svojoj ljepoti sve do trenutka dok Bog nije naumio poplavom uništiti Zemlju. Bog je zasadio taj vrt i posebno ga blagoslovio te ga u svojoj Providnosti povukao s ove Zemlje. Ponovno će ga vratiti u još većoj slavi nego što je bila prijašnja. Bog je želio sačuvati uzorke svojeg savršenog djela stvaranja od prokletstva kojim je prokleo Zemlju.

Gospodin je Henoku prikazao plan spasenja još jasnije i, koristeći Duh proroštva, prenio ga kroz naraštaje koji će živjeti nakon potopa, pokazavši mu slavne događaje povezane s drugim Kristovim dolaskom i svršetkom svijeta (Juda 14).

Henok nije u potpunosti razumio problem smrti. Izgledalo mu je da će i pravedni i zli zajedno završiti kao prah te da će to biti njihov kraj. On nije mogao jasno vidjeti život nakon groba. Stoga mu je u proročkom viđenju prikazano da će Božji Sin umrijeti kao žrtva zbog čovjeka, i potom Kristov dolazak na nebeskim oblacima s vojskom anđela, kako dolazi podignuti pravedne mrtve i izbaviti ih iz njihovih grobova. Također je vidio pokvarenost svijeta u vrijeme kad je Krist trebao ponovno doći — vidio je hvalisav, drzak, samovoljan naraštaj koji se skupio na pobunu protiv Božjeg zakona, niječući jedinog pravog Gospodina Boga i našega Gospodina Isusa Krista, gazeći Njegovu krv i prezirući Njegovu patnju. Vidio je pravednike okrunjene slavom i čašću, dok su zli udaljeni iz Gospodnje nazočnosti i vatra ih proždire.

Razgovarajući s Bogom, Henok se još više približio Nebu. Lice mu je bilo obasjano svetom svjetlošću koja će se zadržati na njegovom licu kad bude poučavao one koji žele slušati njegove riječi mudrosti. Njegov nebeski i dostojanstven izgled izazivao je poštivanje ljudi. Gospodin je ljubio Henoka jer Ga je uporno slijedio izbjegavajući bezakonje, tragajući iskreno za nebeskim znanjem kako bi mogao što savršenije vršiti Njegovu volju. Žudio je za još potpunijim sjedinjenjem s Bogom kojega se bojao i kojega je poštovao i obožavao. Bog nije mogao dopustiti da Henok umre kao i drugi ljudi, već je poslao svoje anđele da ga uzmu na Nebo kako ne bi okusio smrti. Henok je bio uzet iz društva pravednih i zlih. Oni koji su ga voljeli, mislili su da ga je Bog odveo na njegovo mjesto za odmor; no, kad ga nisu uspjeli pronaći niti nakon marljivog traženja, zaključili su kako ga nema te da ga je Bog uzeo k sebi. (The Story of Redemption, str. 58,59)


Komentiraj