Jutarnji stih

Hoditi Isusovim stopama

““Jednome dade pet talenata, drugome dva, trećemu jedan: svakomu prema njegovoj sposobnosti. I zatim otputova.”“ (Matej 25,15)

Proučite upute u Mateju 25,14-46. Usporedite ovu uputu s poviješću svojeg života. Neka svaki čovjek ostavi svoje hvalisanje. … Pođimo Kristovim stopama u svoj poniznosti istinske vjere. Uklonimo svaku samouvjerenost pokoravajući se, iz dana u dan i iz sata u sat, Spasitelju i stalno primajući i objavljujući Njegovu milost. Molim one koji tvrde da vjeruju u Krista da hode smjerno pred Bogom. Njega vrijeđa naš ponos i oholost. ““Ako, dakle, tko hoće ići za mnom,”“ izjavljuje Isus, ““neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!”“ (Matej 16,24) Samo one koji provode ovu Njegovu riječ On će prepoznati kao svoje vjerne. ““A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime: koji nisu rođeni ni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego — od Boga.”“ (Ivan 1,12.13)
““I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama.”“ (redak 14) O predivnog li napuštanja dostojanstva! Knez Neba, Zapovjednik nebeskih vojski, spustio se sa svojeg uzvišenog položaja odloživši svoj kraljevski ogrtač i kraljevsku krunu i zaogrnuo svoju božansku narav ljudskom da bi mogao postati božanski Učitelj svih slojeva ljudi i živjeti pred njima životom slobodnim od svake sebičnosti i grijeha, dajući im primjer kakvi mogu postati Njegovom milošću.
““I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca — pun milosti i istine.”“ (Ivan 1,14) Slava Bogu za ove predivne izjave! Mogućnosti koje su nam tu prikazane gotovo da su prevelike za naše shvaćanje i posramljuju našu slabost i naše nevjerovanje. Ja slavim Boga što vjerom mogu vidjeti svojeg Spasitelja. Moja duša prihvaća veliki dar. Naša jedina nada u ovom životu jest da pružimo ruku vjere i uhvatimo ruku ispruženu da nas spasi. ““Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta!”“ (Ivan 1,29) Kad bismo pogled odvratili od sebe i gledali na Isusa, čineći Ga svojim vodičem, svijet bi u našim crkvama vidio silu koju sada ne vidi. (MS 166, 30. prosinca 1905.)


Komentiraj