Jutarnji stih

Ideal za cijelo čovječanstvo

“A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti pred Bogom i ljudima.” (Luka 2,52)
Krist je živio životom fizičkog radnika od najranijeg uzrasta. U mladosti je radio sa svojim ocem kao drvodjelja i tako je poštovao rad. Iako je bio Kralj slave, time što je imao skromno zaposlenje, osudio je lijenost kod svakog člana ljudske obitelji i uzdigao svaki rad kao častan i kristolik. … Od djetinjstva je bio uzor poslušnosti i rada. Bio je kao ugodna zraka sunca u krugu obitelji. … Iako je Njegova mudrost zapanjila učitelje, On se ipak krotko pokorio svojim ljudskim skrbnicima. … Znanje koje je svakog dana stjecao o svojem predivnom poslanju nije Ga spriječilo da obavlja najponiznije poslove. Veselo se laćao poslova koje obavljaju mladi u skromnim domaćinstvima, pritisnutim siromaštvom. Razumio je kušnje djece jer On je nosio njihove nedaće i probleme. Njegova namjera da čini dobro bila je čvrsta i postojana. Iako Ga je zlo kušalo, odbio je sudjelovati u bilo kakvom odvajanju od najstrože istine i poštenja. (Signs of the Times, 30. srpnja 1896.) Krist je ideal cijelom čovječanstvu. Za sobom je ostavio savršen primjer djetinjstva, mladosti i zrele dobi. Došao je na Zemlju i prošao različite faze ljudskog života. Govorio je i ponašao se kao i ostala djeca i mladi, osim što nije činio ništa loše. U Njegovom životu nije bilo mjesta grijehu. Uvijek je živio u ozračju nebeske čistoće. … Kraj kućnog ognjišta Isus je primio obrazovanje ne samo od strane svojih roditelja, nego i od strane svojega nebeskog Oca. Kako je rastao, Bog mu je otkrivao sve više i više o velikom poslu koji stoji pred Njim. Ali bez obzira na svoje znanje o tome, On se nije uzoholio. Nikad nije nepoštovanjem prouzročio svojim roditeljima bol ili uznemirenost. Uživao je u tome da ih poštuje i bude im poslušan. Iako nije zanemarivao svoje veliko poslanje, On je poštovao njihove želje i pokoravao se njihovom autoritetu. (S.D.A. Bible Commentary, sv. 5, str. 1117,1118)


Komentiraj