Jutarnji stih

Idemo kući!

“Nakon toga će kralj reći onima s desne strane: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mog, i primite u posjed kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta!’” (Matej 25,34)

Kristov nam je dolazak sada bliži negoli kada smo povjerovali. Veliki sukob bliži se svome kraju. Božji sud je pred vratima. Sve to govori svečanim glasom opominjući: “Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.” (Matej 24,44) …
Mi živimo u završnim prizorima povijesti ove Zemlje. Proročanstva se brzo ispunjavaju. Vrijeme milosti je skoro isteklo. Mi nemamo vremena — ni trenutka — za gubljenje. Nemojte da nas On zatekne da spavamo na straži. Neka nitko ne kaže u svojem srcu, ili svojim djelima: “Moj gospodar neće doći zadugo.” (Matej 24,48) Neka vijest o Kristovom skorom dolasku odjekne ozbiljnim riječima opomene. …
Gospodin će uskoro doći i mi se moramo spremiti da Ga dočekamo u miru. Učinite sve što je u vašoj moći da prenesete svjetlo onima oko sebe. Ne smijemo biti žalosni, već radosni, i Gospodin Isus treba uvijek biti pred nama. On uskoro dolazi, a mi moramo biti spremni i čekati na Njegov dolazak. O, kako će veličanstveno biti kada Ga ugledamo i kada nas On pozdravi kao svoje otkupljene! Dugo smo čekali, ali naša nada ne smije oslabjeti. Kada bismo samo mogli vidjeti Kralja u svoj Njegovoj ljepoti, bili bismo vječno blagoslovljeni. Osjećam da moram glasno uskliknuti: “Idemo kući!” Mi se približavamo trenutku kada će Krist doći s velikom silom i slavom da uzme svoje otkupljene i da ih odvede u njihov vječni dom. …
Dugo smo čekali na povratak našega Spasitelja. Ali obećanje ostaje sigurno! Uskoro ćemo biti u svojem obećanom domu. Tamo će nas Isus voditi na rijeku žive vode koja teče od Božjeg prijestolja i objašnjavat će nam mračne trenutke kroz koje nas je vodio ovdje na Zemlji da bi usavršio naš karakter. Tamo ćemo nezamagljenim pogledom gledati ljepote obnovljenog Edena. Stavljajući kraj Otkupiteljevih nogu krunu koju nam je stavio na glavu, svirajući na svojoj zlatnoj harfi, mi ćemo cijelo Nebo ispuniti hvalom Onomu koji sjedi na prijestolju. (8T 252—254)


Komentiraj