Imamo Posrednika

2. 12. 2022.

“Što ćemo ovomu nadodati? Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? On koji čak nije poštedio vlastitog Sina, već ga predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime? Tko će podići tužbu protiv izabranika Božjih? Bog koji ih opravdava? Tko će ih osuditi? Isus Krist koji je umro — još bolje: koji je uskrsnuo — koji je s desne strane Bogu i koji posreduje za nas? Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? … Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio.” (Rimljanima 8,3137)

Kao kršćani nikada nismo sami. Imamo Prijatelja na Nebu koji jamči vječno spasenje svih onih koji dolaze k Njemu. Kristova služba u nebeskom Svetištu obuhvaća posredovanje kojim jamči spasenje svakog svojeg sljedbenika. Leon Morris naziva današnji ulomak “kršćaninovom pobjedničkom pjesmom”.

Ništa nas ne može rastaviti od Božje ljubavi zato što imamo Prijatelja na Nebu. Možda je točnije ako kažemo Prijatelje, zato što nas je Bog toliko ljubio da je dao svojeg Sina. Bog opravdava sve koji dolaze k Njemu po Kristu. “Tko će ih osuditi?” pita Pavao u Rimljanima 8,34. Njegov odgovor je nedvosmislen. To je Isus Krist. I to je radosna vijest.

Zašto? Zato što je, kaže apostol, Krist na našoj strani. Sjetimo se, dok je bio na Zemlji, On je izjavio: “Jer Otac ne sudi nikomu, već je sav sud dao Sinu.” (Ivan 5,22) Dakle, iako “nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim” gdje ćemo dati odgovor za svoj život (2. Korinćanima 5,10), kršćani (oni koji imaju stalan odnos vjere s Bogom po Isusu) ne trebaju se apsolutno ničega plašiti. Ponavljamo pitanje: Zašto? Zato što je On 1) umro za njih, 2) uskrsnuo iz mrtvih, 3) sjedi s desne strane Bogu i 4) posreduje za kršćane kao njihov Veliki svećenik.

Ovo je najljepši dio Radosne vijesti. Krist je dao svoj život za grijehe svojih sljedbenika. Prema tome, “nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu” (Rimljanima 8,1). On je preuzeo kaznu za one koji su “u Njemu”. On se neće promijeniti i osuditi svoje sljedbenike za čije je grijehe umro.

Naprotiv, Isus je “s desne strane Bogu” u nebeskoj prijestolnoj dvorani, gdje posreduje za nas kao naš Veliki svećenik.

Biblijska doktrina o sudu je stvarnost. Ali ako je sudac na našoj strani, ne postoji mogućnost da budemo osuđeni. Sigurni smo u Isusu. Ništa nas ne može rastaviti od Božje ljubavi osim naše vlastite odluke da odbacimo Onoga koji sada posreduje za nas u nebeskom Hramu.

 

Preporučujemo: