Iskusiti oprost

3. 06. 2012.

„Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji  grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju?“ (Mihej 7,18)

Nama je potrebna veća vjera u Isusa Krista. Mi je moramo unijeti u svoj svakidašnji život. Onda ćemo imati mir i radost, i na temelju osobnog iskustva spoznat ćemo značenje Njegovih riječi: „Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi.“ (Ivan 15,10) Naša vjera mora se uhvatiti za obećanje da ćemo ostati u Isusovoj ljubavi. …

Ukazane su nam dragocjene prilike i prednosti da budemo svjetlo i blagoslov drugima jačajući njihovu vjeru, hrabreći ih preko nebeske sunčeve svjetlosti u našoj duši. Mi možemo za svoju korist prikupljati dragocjene zrake radosne nade, mira i obilja radosti i tako pomoći svakome s kim se družimo. Umjesto da potičemo nevjerovanje i sumnju, mi ćemo nadahnjivati nadom.

Prednost je onih koji steknu iskustvo u vjeri da sami spoznaju da se oprost može dobiti za svaki grijeh. Bog nam je dao svoju riječ da će nam, ako priznamo svoje grijehe, oprostiti ono što smo učinili i očistiti nas od svakog bezakonja. Odbacite svako nevjerovanje! Odbacite sumnju da se ta obećanja ne odnose na vas. Ona se odnose na svakog pokajanog prijestupnika; svojom sumnjom samo sramotite Boga. Neka oni koji su ispunjeni sumnjom potpuno povjeruju u Isusove riječi, i radovat će se u blaženstvu svjetla. …

Mi držimo Spasitelja predaleko od svojeg svakidašnjeg života. Trebali bismo željeti da bude s nama kao naš počasni, povjerljivi prijatelj. Trebali bismo od Njega tražiti savjet u svemu. Trebali bismo Mu povjeriti svaku svoju nevolju i tako stjecati snagu kad se suočimo s kušnjom. …

Što bismo još mogli tražiti od Boga što nam već nije dao? O ljubavi, beskrajna ljubavi našega dragoga Gospodina koji je postao naša žrtva!  Kakva bi radost morala ispunjavati srce svakog kršćanina, kakvi bi se izrazi zahvalnosti morali čuti s njihovih usana što nam je Kristovom krvlju omogućeno da steknemo Božju ljubav, da budemo jedno s Njime. … Vjerujući u Sina, bit ćemo poslušni svim Očevim zapovijedima i dobiti život u Isusu Kristu. …

Krist je naša nada i naše utočište. Njegova se pravednost uračunava samo poslušnima. Prihvatimo je vjerom tako da Otac u nama ne pronađe nijedan grijeh. … (Review and Herald, 21. rujna 1886.)