Iskustvo velike poniznosti

Generalna-2015 4. 07. 2015.

Ponovno izabrani predsjednik, Ted N. C. Wilson, govori o teretu svoje službe, manjku sna, postupanju s razočaranjima i ciljevima za sljedeće petogodišnje razdoblje.

 

Knott: Nakon što su vas zastupnici izabrali, prihvatili ste službu predsjednika Generalne konferencije za sljedeće petogodišnje razdoblje. Poznajem vas dovoljno dobro kako bih mogao znati da ovaj trenutak nije samo profesionalni, već istodobno i dubok duhovni događaj. Kakav je to osjećaj kada crkva u kojoj ste odrasli želi da ju vodite u sljedećih pet godina?

Wilson: To je poziv pun izazova za koji nitko nije dovoljno spreman. Nitko ne može nositi ovu dužnost osim pod izravnim Gospodinovim vodstvom i usmjeravanjem. Stoga je to iskustvo velike poniznosti. Gledajući oči i lica zastupnika i crkvenih vjernika razumijevate kako je ovo nešto puno više od ičega što možete sami nositi. I sama pomisao je vrlo otrežnjavajuća. Postoje tri stvari koje u ovom trenutku možete učiniti: možete se povući i smatrati se potpuno nespremnim, te tako postati pasivnima, a Gospodin to ne želi. Možete postati toliko hrabri zbog poziva za vođu, da postajete previše samouvjereni, a Gospodin ni to ne želi. On želi upotrijebiti darove koje vam je dao, no želi da u cijelosti ovisite o Njemu. Stoga u ovom slučaju osjećam svu težinu službe i polažem je u podnožje križa. Što bih drugo mogao učiniti?
U uredu držim jednu uspomenu koju sam davno dobio. Na pločici se nalazi tekst iz Proroka i kraljeva, stranica 31: „Kada onaj koji nosi teret želi mudrost više no što želi bogatstvo, moć ili slavu, tada neće biti razočaran. Takav će učiti od Velikog Učitelja ne samo što treba činiti, već i kako to činiti na način kojim će zadobiti božansko odobravanje.“

Našao sam se u istom položaju kao i Salomon na početku svoje službe. Jedino je Gospodin dostatan da nosi teret ove službe. Tijekom prošlih pet godina vidio sam kako se Gospodin umiješao u mnogim prigodama, kako je posložio stvari daleko iznad svega što sam uopće mogao zamisliti ili osobno učiniti. Postoji nadnaravna Ruka u ovoj crkvi i Gospodin je neće ostaviti. To mi daje hrabrost. Svi mi koji smo stavljeni u službu, bilo kao administrativni službenici, pastori ili vjernici, trebamo se poniziti pred Gospodinom u molitvi za kasnu kišu, za Svetog Duha.


Ted Wilson, iza pozornice, moli sa suprugom Nancy, posredstvom telefona

Kada pogledam raspored vašeg rada, pogotovu raspored putovanja prema kojemu ste djelovali posljednjih pet godina, pitam se gdje ćete naći snagu tijekom još jednog mandata.

Zapravo mislim da neću više toliko putovati. Što se tiče mišljenja moje supruge, neću! Stvarnost i razum vam postavljaju određene granice. Smatram kako će biti jako važno provoditi više vremena u duhovnom razmatranju razumijevanja načina na koji Bog želi nastavak djelovanja ove crkve. Juriti amo tamo može izgledati kao napredak, međutim uz tehnologiju danas je daleko lakše uspostaviti potrebne veze elektroničkim putem, no što je to bilo moguće prije deset ili petnaest godina. Tehnologija je uznapredovala do točke kada je moguće biti stalno povezan, u svakom trenutku i bilo gdje u svijetu. Naučio sam kako najkorisnije primjenjivati elektronsku poštu i poruke. No, u pravu ste, postoji granica do koje tijelo može izdržati!

Vjerujte mi, mnogi od nas će moliti da imate više vremena za spavanje u sljedećih pet godina!

Pridružujem vam se u toj molitvi!

Kada su u pitanju važne odluke koje će za nekoliko dana biti donesene na ovom zasjedanju Generalne konferencije – bolji jezični izrazi u temeljnim vjerovanjima, te davanje ili ne davanje dopuštenja crkvenim divizijama za rukopolaganje žena za službu – vrlo je vjerojatno postojanje osoba ili skupina koje će biti razočarane jednom od ovdje donesenih odluka. Izabrani ste za vođenje cijele Kršćanske adventističke crkve. Što ćete reći onima koji bi mogli biti razočarani nekom od odluka koje će biti donesene ovdje u San Antoniju?

Podsjetit ću ih na činjenicu da će ova crkva, bez obzira koju odluku donijela, o kojem bilo pitanju, još uvijek ostati zjenica Njegova oka. Kakve god se odluke donesu, čak i kada vam se one ne sviđaju, nema drugog mjesta kamo bismo mogli otići. Ovo je Božja crkva ostatka. Ako u to ne vjerujete, onda u svom vlastitom umu imate neko drugo rješenje. No, ja nisam nigdje u Svetom Pismu, niti u spisima Duha Proroštva pročitao da postoji neki ostatak ostatka.

Stoga bih pozvao sve koji su razočarani, čak i one koji bi se mogli osjećati obeshrabrenima, neka gledaju širu sliku. Kršćanska adventistička crkva će ići dalje, ali ne samo kao ljudska organizacija. To je pokret, pokret koji ima biblijsku poruku. Takvo razumijevanje nam pomaže u nalaženju stabilnosti za vlastiti život i za poslanje crkve. Ponekad ćete duže vrijeme nastaviti s protivljenjem odluci, no Duh Proroštva govori da kada zasjedanje Generalne konferencije donese odluku, tada se trebamo pokoriti pred time i ne ustrajavati na vlastitom mišljenju i na agitiranju. Priznajem da neki ljudi ovo neće smatrati odgovarajućim odgovorom, no obeshrabrenje ili razočaranje se može, ako ne pazimo, pretvoriti u ogorčenost. Stoga to trebamo staviti pred Gospodina i reći: „Gospodine, pomogni mi da prođem kroz ovo i gledam šire, jer je zapravo najvažnija misija, konačno spasenje ljudi i Tvoj skori dolazak.


Moje iskustvo povremenog propovijedanja na evangelizacijskim okupljanjima, poput ovog nedavnog u Zimbabveu, propovijedanja zadivljujućih biblijskih istina, podsjetilo me na to da je Božja namjera za Njegovu crkvu uvijek puno veća od bilo koje pojedinačne odluke. Moj stav prema bilo kojem problemu, koliko god ga se čvrsto držao, mora se u konačnici pokoriti višim namjerama koje Bog ima za svoj narod posljednjeg vremena.

Pretpostavljam kako ste često vodili odborske sjednice koje su završavale donošenjem odluka koje nisu bile onakve kakve ste možda željeli.

Često puta. Naučio sam koliko je važno promatrati širu sliku, ne zaboraviti da Gospodin nadzire rezultate.

Poznato je da ste u zadnjih pet godina započeli niz značajnih inicijativa, kao što su „Revival and Reformation,” “The Great Controversy Project,” “Comprehensive Health Ministry,” i “Mission to the Cities.”(Oživljavanje i reformacija; Projekt Velika borba; Opsežna zdravstvena služba; Misija u velikim gradovima). Trebamo li očekivati još takvih inicijativa u sljedećih pet godina ili se uglavnom nadate osnaživanju već započetih?

Široko usmjerene inicijative dale su nam jak temelj u prošlom petogodišnjem razdoblju, i zasluge ne pripisujem sebi, jer su one proizašle iz Svetog Pisma i Duha Proroštva, i kao takve će se nastaviti. No, postoje tri područja na koja će biti usmjereno, nadam se, sve što budemo radili u sljedećih pet godina.

Prvo područje je naglašavati Krista i Njegovu pravednost, što je srž poruke triju anđela. Ova poruka vraća ljude na pravo obožavanje Boga, na razumijevanje ljepote Njegove pravednosti i milosti koja nas pokriva, te na iskustvo posvećenja, što je isto tako Njegovo djelo.

Sve započete inicijative upućuju na obnavljanje, što i jest namjera poruke triju anđela: obnavljanje ljudi vraćanjem cjelovitom odnosu s Gospodinom. U svakom programu koji započnemo ili nastavimo ukazivat ćemo na Krista i Njegovu pravednost.

Drugo područje nastojanja je vjernost. Živimo u egzistencijalnoj kulturi koja smatra kako niti jedna vrsta odanosti nije trajna. No, Bog nas poziva na veću vjernost Njemu i Njegovoj Riječi. Govorit ćemo o vjernosti u međusobnim odnosima, vjernosti biblijskoj istini, vjernosti u proučavanju Riječi. Naglašavat ćemo vjernost u molitvi, u proučavanju spisa Duha Proroštva, u obiteljskim odnosima, i na području koje je meni osobno važno, a to je prisutnost u Subotnjoj školi. Vjernost je jedino moguća tek kada u cijelosti razumijemo svoju potpunu ovisnost i Kristu i Njegovoj pravednosti.

Treće područje je zaista kritično, a to je potpuno uključivanje cjelokupnog članstva, potpuno osoposobljavanje vjernika za evangelizaciju i svjedočenje, tako da nemamo samo plaćenu profesionalnu skupinu koja radi na dosezanju ljudi, već da vjernici diljem svijeta razumiju kako je to naš posao. Ellen White u Svjedočanstvima, svezak 9, stranica 117, piše: „Božje djelo na ovoj zemlji ne može biti dovršeno sve dok muškarci i žene koji čine naše crkveno članstvo ne prionu na posao ujedinjujući svoje napore s naporima propovjednika i crkvenih službenika.“ To će biti jedno od najvećih područja nastojanja u sljedećoj petogodišnjici: svi trebaju biti uključeni. Neće svatko trebati propovijedati na evangelizacijskim predavanjima, iako bi to mnogi koji i ne misle, mogli i to raditi! No, razumjeti dar spasenja znači kako svatko treba pronaći područje na kojemu može postati dio Božjeg plana za dosezanje svijeta. Vidio sam nedavno u Zimbabveu koliko uključenost može nadahnjujuće djelovati, kada je dvadeset mladih osoba došlo iz Konferencije koja obuhvaća Arkanzas i Luizijanu, i održavalo evangelizacijske sastanke u sklopu organizacije ShareHim (PodijeliNjega). To je promijenilo njihov život!

TedWilson s članovima obitelji nakon ponovnog izbora.

Kada svoju vjeru svjedočite, bilo propovijedanjem, poučavanjem ili jednostavno razgovorom sa susjedima, Gospodin će učiniti nešto presudno i za vas. Upravo zbog toga je Isus u svojoj milosti tražio od nas ljudi da se uključimo u svjedočenje, stoga što nam je potreban novi život i oživljavanje, koje tako i primamo.

Upravo ste spomenuli organizaciju ShareHim u kojoj djeluju vjernici i potporne crkvene službe za međunarodno svjedočenje. Recite nešto o ulozi potpornih službi u ‘uključivanju svakog pojedinog vjernika’.

Tijekom prošlih pet godina pokušali smo proširiti razumijevanje značenja potpornih službi, i to razumijevanje je poduprto u Duhu Proroštva. Ne govorim o organizacijama koje iscrpljuju, već o onima koje daju, upotrijebit ću izraz koji se mnogima sviđa, koje daju „dodanu vrijednost“. Prave potporne službe su upravo to što tvrde da jesu – potporne. Ako ne podupiru, onda naravno i nisu doista dijelom trajnog poslanja crkve. Potporne službe čine ljudi koje, iz bilo kojeg razloga, ne plaća crkva. Oni su pronašli druge načine samofinanciranja, no planski su usredotočeni na poslanje crkve, što znači na širenje vijesti trojice anđela i vijesti o Kristovom skorom dolasku. Tako će potporne službe u ovome odigrati važnu ulogu. Svaka crkva, svaki pastor, svaki vjernik može biti dijelom neke potporne službe organizirane za svjedočenje, ne samo kao promatrač, već i kao značajno uključeni sudionik. Ne zanima me opterećivanje ljudi krivnjom. Ne želim da se vjernici groze uključenosti, primjerice govoreći: ‘O, ne! Moram dijeliti literaturu’. Dopustite Bogu da vas povede u nešto što je prilagođeno vama osobno, a još uvijek unapređuje Njegovo kraljevstvo. To može biti nešto kreativno, nešto drugačije od očekivanja drugih, no ako je u tome Gospodin, to će pomagati izgradnji Njegova kraljevstva.

U ovakvim trenucima obično se izabranom vođi postavlja pitanje: S kojim se velikim problemom susreće Kršćanska adventistička crkva danas? Što mislite, koji je problem najveći?

Mislim da zapravo postoje dva problema. Prvi je snažno nastojanje društva, a vjerujem i đavla, da obezvrijedi Sveto Pismo, a i znanje o Pismu. Čak i u adventističkom okruženju mnogi adventisti imaju znanje o Bibliji, no ne poznaju dobro samu Bibliju. Zato smo započeli inicijative „Vjerujte prorocima“ i „Ujedinjeni u molitvi“ za novo petogodišnje razdoblje, kao poticaj da se uistinu upozna Božja Riječ i Duh Proroštva, te pronađe velika snaga i poniznost u molitvi što će nas voditi prema kasnoj kiši Svetog Duha. Kada vjernici urone u biblijske istine i nadahnute savjete Ellen White, pronaći će duboko duhovno iskustvo koje ranije vjerojatno nisu poznavali.

Drugi veliki problem je nešto što me već dugo zabrinjava. Mnogi adventisti možda ne razumiju proročku ulogu ovog pokreta u društvu – da je Kršćanska adventistička crkva jedinstvena organizacija, proročki narod. Kao što sam prije rekao, mi smo proročki pokret s proročkom porukom na proročkom poslanju. Ako vjernici ovo ne razumiju, a ti, Bill, kao povjesničar ćeš razumjeti, tada oni ne razumiju niti povijest Božjeg čudesnog vodstva ovog pokreta niti kako će ga On i dalje voditi u burnim danima koji su pred nama.


Ted Wilson nakon ponovnog izbora razgovara s vođama Odbora za imenovanje.

Gotova svakog tjedna djelatnici časopisa Adventist Review i Adventist World primaju vijesti o vjernicima koji su progonjeni zbog toga što slijede biblijsku istinu. Što biste rekli adventistima koji se sada nalaze u teškoćama, na mjestima gdje ne mogu slobodno u život provoditi svoju vjeru ili govoriti o istinama do kojih ih je Bog doveo?

Bog nas u svim okolnostima poziva na pokazivanje ploda Duha. Te predivne osobine same po sebi će vas učiniti svjedocima, čak i kada ne možete otvoreno govoriti o Božjoj poruci za posljednje dane. Gospodin će vam pomoći da prepoznate kako najbolje utjecati na život ljudi, a oni će zamijetiti razliku. Sami će doći i pitati zašto ste ljubazni, nježni i strpljivi. Gospodin može pomoći svakome od nas u pronalaženju kreativnih načina za iznošenje Njegove istine, čak i kada o njoj ne možemo otvoreno govoriti.

Crkva se brzo kreće prema područjima gdje postoji opasnost od velikog protivljenja ostalih religija i državnih vlasti. Često razmišljam i molim za vjernike koji se ponekad bore kako bi ostali odani svojoj vjeri.

Nadam se da znaju kako postoji mnoštvo ljudi, zapravo milijuni, koji ih spominju u svojim molitvama. Kamo god išao, pokušavam podsjećati naše vjernike koji osjećaju da se nalaze u nekom malom zakutku, odsječeni od ostalih, da ne zaborave kako su sastavni dio svjetske adventističke obitelji. Vjerni ljudi vas se svaki dan sjećaju u svojim molitvama koje se uzdižu k nebu koje čuje, djeluje i štiti. Bilo da se nalazite u najslobodnijoj državi na svijetu ili onoj koja ograničuje slobodu, ta povezanost s nebom pomoći će vam kada se osjećate obeshrabrenima i osamljenima. Vi ste dio svjetske obitelji, a svi Božji anđeli su upravo tu, s vama. Znam da Bog priprema srca mnogih ljudi diljem svijeta za veliki posljednji poklič. Kada gledam što se događa u različitim okolnostima posvuda u svijetu, vidim da je kraj vremena vrlo blizu. Gospodin uskoro dolazi! Bog radi na čudesne načine, a kasna kiša će uskoro pasti. Kakve li prednosti biti dijelom Njegova adventnog pokreta u ovom povijesnom trenutku. Stoga gledajte Gospodina u svakom trenutku. Uzdignite Krista, Njegovu Riječ, Njegovu pravednost, Njegovu službu u Svetištu, Njegovu spasiteljsku moć u velikoj borbi, Njegovu poruku trojice anđela, Njegovu zdravstvenu poruku, Njegovo poslanje svijetu u posljednjim danima i Njegov skori dolazak. Budite hrabri, kao što i naše ovogodišnje zasjedanje Generalne konferencije poručuje: „Ustani! Zasini! Isus dolazi!“

Leave a Comment