Ispunjavajte um božanskim istinama

29. 01. 2014.

““Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi.”“ (2. Petrova 1,4)

Dužnost je svakog Božjeg djeteta da svoj um ispunjava božanskim istinama, i što to više čini, imat će sve više snage i bistrine uma da shvati Božje dubine. Postajat će sve ozbiljniji i jači dok se načela istine budu prenosila u njegov svakidašnji život.
Duhovni život donosi blagoslov čovječanstvu. Onaj tko je u skladu s Bogom, stalno će za snagu ovisiti o Njemu. ““Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!”“ Naš životni posao trebao bi biti stalno napredovanje prema savršenstvu kršćanskog karaktera, neprestana težnja za usklađivanjem s Božjom voljom. Napori koje smo počeli ulagati ovdje, nastavit će se i u vječnosti. Napredak koji smo ostvarili ovdje ostat će i kada uđemo u vječni život.
Oni koji imaju dio u Kristovoj krotkosti, neporočnosti i ljubavi, bit će radosni u Bogu i širit će svjetlo i radost na sve oko sebe. Pomisao da je Krist umro da bismo mi dobili dar vječnog života, dovoljna je da u našim srcima potakne najiskreniju vatrenu zahvalnost i s naših usana najoduševljenije proslavljanje. Božja obećanja su bogata, puna i besplatna. Tko god se hoće, u Kristovoj sili, pokoriti njihovim uvjetima, ima pravo da ta obećanja postanu potpuno njegova sa svim njihovim bogatim blagoslovima. I tako obilato opskrbljen blagom iz Božje riznice, on na životnom putu može živjeti ““dostojno Gospodina”“, biti Mu ““ugodan u svemu”“ (Kološanima 1,10), svojim pobožnim primjerom može biti na blagoslov ljudima oko sebe i na čast svojem Stvoritelju. I dok naš Spasitelj štiti svoje sljedbenike od samopouzdanja podsjećanjem: ““Jer bez mene ne možete ništa učiniti”“, zajedno s njim udružuje i milostivo ohrabrenje: ““Tko ostaje u meni … rodi mnogo roda.”“ (Ivan 15,5) (RH, 20. rujna 1881.)