Jutarnji stih

Istina koja preobražava

“Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakoga dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca.” (Hebrejima 4,12)
Biblijske istine koje se čuvaju u srcu i umu i poštuju u životu, osvjedočuju i obraćaju dušu, mijenjaju karakter i tješe i uzdižu srce. … Božja riječ od ponositih pravi ponizne, od izopačenih krotke i skrušene, od neposlušnih poslušne. Grešne navike koje su čovjeku prirodne provlače se u svakidašnjem ponašanju. Ali Božje riječ odsijeca tjelesne žudnje. Ona prosuđuje naše misli i namjere. Ona rastavlja zglobove i kosti, odsijeca želje tijela čineći ljude spremnima da trpe radi Gospodina. (Manuscript Releases 41, 1901.) Kristova služba je nebeski, sveti i blagoslovljeni posao. Božju riječ treba marljivo istraživati, jer služba Riječi otkriva nesavršenosti u našem karakteru i uči nas da posvećenje Duhom dolazi s Neba predstavljajući u Kristu Isusu istinsko savršenstvo koje će postati savršena cjelina za svaku dušu. Biblijski tekstovi uče nas da ćemo biti potpuni kad postanemo nalik na Krista i da u Onome koji je dao svoj život da bi spasio duše vidimo lice Njegovog Oca. (Letter 291, 1903.) Ako ste razumni kršćanin, vi ćete održavati život vjere i neće vas obeshrabriti poteškoće. … Obavljat ćete Božje djelo u tuzi kao i u veselju, u tami kao i na svjetlu, u kušnjama kao i u miru. Istinu morate cijeniti u srcu i primiti je cijelim svojim bićem, pa vas nikakva kušnja, nikakav dokaz neće moći navesti da padnete pod Sotonin utjecaj ili planove. Istina je dragocjena. Ona unosi važne promjene u život i karakter vršeći presudni utjecaj na riječi, ponašanje, misli i iskustvo. Duša koja cijeni istinu, živi pod njezinim utjecajem i osjeća zadivljujuću snagu vječnih istina. Ona ne živi samo za sebe, nego za Isusa Krista koji je umro za nju. Za nju je Bog živ i ona je potpuno svjesna svojih riječi i djela. (Manuscript Releases 17, 1894.)


Komentiraj