Jutarnji stih

Istina nas približava Nebu

“Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti.” (Ivan 10,9)
Istina je aktivno, djelotvorno načelo koje oblikuje srce i život tako da postoji stalno kretanje naviše, penjanje uz ljestve koje je vidio Jakov, prema Gospodinu koji se nalazi iznad njih. Kod svakog koraka naviše, volja dobiva novi poticaj za kretanje. … Božju slavu koja je otkrivena iznad ljestava može u potpunosti sagledati samo onaj tko se ustrajno penje, koga uvijek privlači ono što je više, tko teži plemenitijim ciljevima koje otkriva Krist. Sve sposobnosti uma i tijela moraju se u tome uposliti. … Da bismo svoju službu i poziv utvrdili, potrebna je veća marljivost nego što mnogi ulažu u ovaj važan predmet. “Radeći tako” — dok živite od plana dodavanja i rastete u milosti i spoznaji našega Gospodina Isusa Krista — penjat ćete se, korak po korak, ljestvama koje je vidio Jakov i “sigurno nećete nigda pasti” (2. Petrova 1,10). … Razmotrimo te ljestve koje su prikazane Jakovu. Ljudski rod je prekinuo komunikaciju s Bogom. Ljudi su mogli vidjeti izgubljeni raj, ali nisu imali načina da uđu u njega i uspostave vezu s Nebom. Adamov grijeh prekinuo je bliski odnos između Neba i Zemlje. Do trenutka kad su Adam i Eva prekršili Božji zakon, postojala je prisna veza između Neba i Zemlje. Bili su povezani stazom kojom je Božanstvo moglo putovati. Ali prekršaj Božjeg zakona raskopao je tu stazu i ljudski rod je odvojen od Boga. Čim je Sotona zaveo naše praroditelje na neposlušnost prema Božjem svetom Zakonu, izgledalo je da je svaka povezanost između Zemlje i Neba, ljudskog roda i beskrajnog Boga, prekinuta. Ljudi su mogli gledati u Nebo, ali kako su ga mogli dosegnuti? Ali raduj se, svijete! Božji Sin, Bezgrešni, Onaj koji je savršen u poslušnosti, postaje kanal preko kojeg se prekinuta veza obnavlja, put preko kojega se izgubljeni raj može ponovno zadobiti. Preko Krista, naše zamjene i sigurnosti, mi možemo držati Božje zapovijedi. Možemo se vratiti vjernosti i Bog će nas prihvatiti. Ljestve prikazuju Krista. … To su ljestve čija osnova počiva na Zemlji, a vrh doseže do najvišeg Neba. Prekinute veze su obnovljene. Otvoren je put kojim umorni i natovareni mogu proći. Oni mogu doći na Nebo i pronaći odmor. (Manuscript 13, 1884.; Manuscript Releases 19, 341—353)


Komentiraj