Istraživanje rudnika istine

8. 07. 2018.

“Jer nikad neko proročanstvo nije došlo od ljudskoga htijenja, nego su ljudi govorili od Boga, potaknuti od Duha Svetoga.” (2. Petrova 1,21)
Neki su zanemarili Bibliju pod pogrešnim dojmom da je posjedovanje Duha bolje od proučavanja Pisma. Takvi će biti izloženi Sotoninim zamkama i kobnim zabludama. Duh Sveti i Riječ u savršenom su skladu. Duh Sveti nadahnuo je Pismo i uvijek upućuje na Pismo. … Sve u vjerskom svijetu treba provjeravati na osnovi Pisma. “Uza Zakon! Uza svjedočanstvo! Tko ne rekne tako, zoru neće dočekati.” (Izaija 8,20) Tvrdnja da netko u sebi ima Duha mora biti provjerena i ispitana na osnovi Božje riječi koja otkriva čistu pšenicu. … Rudnik istine treba istraživati sa zanimanjem, marljivo. Koliko često mi vidimo Krista kako primjenjuje starozavjetne spise proširujući njihove istine, pokazujući njihov duhovni karakter, zaodijevajući ih u svježinu, bogatstvo i ljepotu koje ljudi nikada prije nisu vidjeli. … Istine koje naš Spasitelj otkriva u svojem izlaganju neprekidno se šire i razvijaju na nove i bogatije načine. Dok istražujemo Pismo, um koji vodi Duh Sveti vidi njegovog Autora i gledanjem u Riječ neprekidno se prosvjetljuje. Na taj način um koji teži za dostizanjem mjerila savršenstva uzdiže se da bi ga razumio. … Istina nebeskog podrijetla prikazuje se ovako: “S kraljevstvom je nebeskim kao s blagom što sakriveno leži u polju. Kad ga netko pronađe, sakrije ga te, pun radosti, ode da proda sve što ima i kupi ono polje” (Matej 13,44), kako bi mogao obraditi svaki njegov dio. Ustrajnim naporima on otkriva skrivene dragulje i dragocjeno blago. On shvaća da je polje otkrivenja izbrazdano zlatnim žilama dragocjenog blaga i da je riznica koja sadrži neistraživa Kristova bogatstva — svjetlo, istinu i život. (Manuscript Releases 62, 1893.)