Jutarnji stih

Isus ima moć da spasi svaku dušu

“Da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist.” (1. Petrova 1,7)
Nas u životu ne održava ni naša inteligencija, ni naše riječi, ni naše bogatstvo. U tome ne nalazimo nikakvu sigurnost. Nas održava jedino Božja sila po vjeri u spasenje. Vrijeme u kojem živimo je takvo da se moramo vjerom povezati s vječnim Bogom, u protivnom nećemo moći svladati jake sile tame koje nas pokušavaju uništiti. … Kušnje će doći. Ali, kad Sotona baci svoje paklene sjenke pred nas, mi trebamo u vjeri posegnuti kroz sjenku za Svjetlom života — za Onim koji nas je ne samo stvorio, već nas je svojom krvlju i otkupio. Mi smo Kristovo dragocjeno naslijeđe. Živom vjerom mi moramo surađivati s Njim na vlastitom spasenju. Njegove nas ruke podižu i održavaju usred ispita i kušnji. … Oni koji se budu do kraja čvrsto držali svoje vjere, izići će iz peći kušnji kao čisto zlato sedam puta pročišćeno. … Kada se nađete u teškoj situaciji, sjetite se da je vjera okušana u peći nevolje dragocjenija od zlata okušanog u vatri. … Mislite li da bi Krist, nakon što je dao svoj dragocjeni život za otkup bića koja je stvorio, uskratio dovoljno sile kako bi mogla pobijediti krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva (vidi Otkrivenje 12,11)? On ima moć da spasi svakog pojedinca. Prigodom svojeg uzašašća On je rekao: “Dana mi je sva vlast, nebeska i zemaljska.” (Matej 28,18) Radi našeg spasenja sva vlast je dana Onome koji je stao na čelo čovječanstva. Skoro šest tjedana je Bezgrešni vodio bitku sa silama tame u pustinji kušnji pobjeđujući ne za svoj, već za naš račun, i tako omogućio da svaki Adamov sin i kći pobijede zaslugom Njegove bezgrešnosti. … Samo oni koji njeguju svetost u ovom životu vidjet će Kralja u Njegovoj ljepoti. Suzdržite se od svakog taštog, besplodnog razgovora i od svake beznačajnosti i senzacionalizma. Neka vaš um ne bude zaokupljen razmišljanjem o svjetovnim zabavama i zadovoljstvima. Uposlite se u djelu spasenja vaše duše. Ako izgubite svoju dušu, bilo bi vam bolje da se nikad niste ni rodili. Ali vi je ne morate izgubiti. Možete iskoristiti svaki trenutak ovog Bogom danog života na slavu Njegovog imena. Osnažite se za borbu sa silama tame kako one ne bi zadobile pobjedu nad vama. (Manuscript 110, 1901.; Sermons and Talks, 174—176)


Komentiraj