Isus je bio iz Nazareta

13. 08. 2012.

„Iz Nazareta može li što dobro izići?“ (Ivan 1,46)

Krist je prvih trideset godina života proveo u zabačenom selu Nazaretu. Stanovnici toga sela bili su poznati po svojoj pokvarenosti, pa otud i pitanje koje je postavio Natanael: „Iz Nazareta može što dobro izići?“ Evanđelisti malo pišu o ranim godinama u životu Isusa Krista. Osim kratkog izvještaja o putovanju s roditeljima u Jeruzalem, zabilježena je samo jednostavna izjava: „A Isus je napredovao u mudrosti, rastu i milosti ’pred Bogom i ljudima’.“ (Luka 2,52)

Djeca i mladi često se nađu u sredini koja nije pogodna za razvoj njihovog kršćanskog života i oni se skoro spremno predaju kušnji, i onda traže izgovor za svoje grešno ponašanje u nepovoljnom utjecaju okoline.

Krist je stao svojim nogama na najneravniji put kojim su djeca i mladi ikada mogli biti pozvani. Nije mu pao u dio život u izobilju i neradu. Njegovi roditelji bili su siromašni i ovisili su o svojem svakidašnjem napornom radu, i zato je Isus živio u siromaštvu, samoodricanju i naporu. On je sa svojim roditeljima dijelio život u marljivom posvećivanju radu.

Nitko nikada neće biti pozvan da izgradi savršeni kršćanski karakter u tako nepovoljnim okolnostima u kojima je bio naš Spasitelj. Činjenica da je Krist trideset godina živio u Nazaretu, za koji su mnogi govorili da iz njega ništa dobro ne može izići, ukor je svakom mladiću koji smatra da svoj vjerski život mora usuglasiti s okolnostima. Kada je okolina mladog bića nepovoljna i zla, mnogi to smatraju dobrim izgovorom što ne razvijaju savršen kršćanski karakter. Kristov primjer ukor je ideji da Njegovi sljedbenici ovise o mjestu, bogatstvu ili blagostanju ako žele živjeti besprijekornim životom. Krist ih može naučiti da njihova vjernost može učiniti časnim, bez obzira na njegovu skromnost, svako mjesto ili položaj na koji ga pozove Božja promisao.

Nevolje i odricanja na koje se mnogi među mladima žale, Krist je izdržao bez mrmljanja. Takva disciplina je prijeko potrebna mladima jer će im dati čvrstinu karaktera i učiniti da postanu slični Kristu, snažni u duhu i sposobni da se odupru kušnji. … Zahvaljujući svojim svakidašnjim molitvama Bogu, oni će steći mudrost i milost od Njega pomoću kojih će izdržati sve sukobe i ozbiljnu životnu stvarnost i izići iz svega kao pobjednici. (Youth’s Instructor, ožujak 1872.)