Jutarnji stih

Isus je iznosio istinu koristeći se poznatim pojmovima

“Sve je to Isus govorio narodu u usporedbama.” (Matej 13,34)
Veliki Učitelj iznosio je istinu ljudima od kojih se mnogi nisu imali prilike obrazovati u rabinskim školama niti se upoznati s grčkom filozofijom. Isus je govorio na jednostavan, izravan način, što je svim Njegovim riječima davalo životnu snagu i ostavljalo snažan dojam. … Učitelji i rabini praktično su zatvorili nebesko kraljevstvo za siromašne i nevoljne ostavljajući ih da propadnu. Krist u svojim izlaganjima nije iznosio mnogo stvari odjednom da ne bi zbunio ljude, već je svaku pojedinost posebno razjašnjavao. … Krist je tvorac svih drevnih dragulja istine. Djelovanjem neprijatelja, te istine su bile izgubljene. Bile su izvučene iz pravog konteksta i stavljene u pogrešan okvir. Kristova zadaća bila je da preuredi i utvrdi te dragulje stavljajući ih u okvir istine. Načela istine koja je On sam dao na blagoslov svijetu bila su zbog Sotoninog djelovanja sakrivena i prividno ukinuta. Krist ih je oslobodio naslaga zablude dajući im novu životnu snagu. Postavio ih je da svijetle kao drago kamenje i traju vječno. Bilo koju od tih starih istina Krist je mogao upotrijebiti ne dodajući ni najmanju pojedinost, jer je On sam njihov začetnik. … Kada je iznosio te istine, Krist je nastojao što manje remetiti uobičajeni tijek razmišljanja ljudi. … Tako je On poticao njihov um iznoseći istinu uz pomoć onoga što im je bilo najpoznatije. U svojem poučavanju koristio se ilustracijama koje su prizivale njihove najsvetije uspomene i osjećaje da bi mogao doprijeti do unutarnjeg hrama duše. Poistovjećujući se s njihovim interesima, On je svoje ilustracije crpio iz velike knjige prirode koristeći se primjerima koji su im bili bliski. Ljiljani u polju, sijač koji sije sjeme, klijanje sjemena, žetva, ptice nebeske — da bi prikazao božansku istinu, upotrijebio je sve te slike jer će ih one podsjetiti na Njegove pouke svaki put kada ih ugledaju. … Iako je Sotona lažno prikazao Božje namjere i karakter navodeći ljude da Ga vide u pogrešnom svjetlu, ipak se Božja ljubav prema Njegovoj zemaljskoj djeci tijekom godina nije ugasila. Kristov je posao bio da otkrije Oca kao milostivog, suosjećajnog, punog ljubavi i dobrote. … Jedinorođeni Božji Sin rastjerao je paklene sjenke kojima je Sotona okružio Oca i izjavio: “Ja i Otac jedno smo. … Tko je vidio mene, vidio je i Oca.” (Ivan 10,30; 14,9) (Manuscript 25, 1890.; Manuscript Releases, sv. 13, 240—243)


Komentiraj