Isusova “stroga ljubav”

5. 08. 2022.

“Guje i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći osudu paklenu? … Jeruzaleme, Jeruzaleme, što ubijaš proroke i kamenuješ one koji su ti poslani! Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste! Evo, vaša će kuća biti prepuštena vama — pusta! Jer vam kažem: Sigurno me od sada više nećete vidjeti dok ne reknete: ‘Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje!’” (Matej 23,33-39)

Pojedini vjernici jako su strogi u osudi drugih ljudi. Zaokupljeni su čistoćom, ispravnim ponašanjem, ispravnom glazbom i posvećenom prehranom. Njima nije teško reći što misle. A posljedica je da mladi prestaju dolaziti u crkvu, novi članovi bivaju obeshrabreni i svatko s bilo kakvom duhovnom sviješću počinje se moliti za duše takvih “pravednika” i za opstanak prave vjere u crkvenoj zajednici.

Ovdje trebamo uočiti razliku između strogog, čvrstog stava radi Božjeg kraljevstva i pokazivanja čvrste ljubavi u Kristovom duhu.

Jedan od nedostataka pisane riječi jest što su nam uskraćeni izrazi lica i boja glasa. Ja mogu reći istu stvar u duhu ljubavi i u neprijateljskom i grubom duhu. U pitanju mogu biti iste riječi, ali značenje može biti potpuno drugačije. Iz Mateja 23 saznajemo da se Isus ne plaši suočiti s pogreškom. Ali također uočavamo duh kojim to čini.

Kada smo u napasti da preuzmemo ulogu “duhovnog jurišnika”, trebamo imati na umu retke koji naglašavaju duh kojim Isus iznosi ukore u 23. poglavlju Evanđelja po Mateju. “Jeruzaleme, Jeruzaleme. … Koliko puta htjedoh skupiti tvoju djecu kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, ali vi ne htjedoste!” (redak 37) On je brižno i s ljubavlju uputio posljednji poziv židovskim vođama da odbace svoju lažnu pobožnost i njeguju ono što je “najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost” (redak 23). Sa slomljenim srcem shvatio je da se većina njih neće promijeniti (redak 37).

S tim odbacivanjem dolazi pretkazanje dvaju događaja. Prvi je bio razorenje hrama i Jeruzalema (redak 38). A drugi Njegov povratak na nebeskim oblacima (redak 39).

Gospodine, Isusove snažne riječi otrijeznile su nas od lažnih predodžbi o vjeri. Ali pružena nam je nada duhom ljubavi kojim nam je govorio. Pomozi nam da njegujemo pravu vjeru i ispravan duh.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment