Izborni sabor Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj

Adventpress 15. 05. 2023.

U nedjelju, 14. svibnja 2023., u Zagrebu je održan Izborni sabor Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj. Prisutni zastupnici mjesnih crkava i zastupnici po službenoj dužnosti Hrvatske konferencije primili su izvješća predsjednika i revizora riznice, izabrali novu upravu Crkve i odlučili o polazištima strateškog plana i aktivnosti za mandatno razdoblje od 2023. do 2028. godine.

Plenum sabora Hrvatske konferencije izabrao je tri službenika uprave Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj. Na službe predsjednika, tajnika i blagajnika izabrani su dosadašnji predsjednik Bobo S. Marčeta, tajnik Neven Klačmer i blagajnik Nebojša Milovanović. Uz njih je povjerena služba novim članovima Izvršnog odbora kao tijela koje vodi Crkvu između dva saborska zasjedanja tijekom pet godina, te članovi Odbora za statut i statutarne odredbe. Ostale službenike Hrvatske konferencije izabrat će Izvršni odbor na svojoj sljedećoj sjednici.

Radnim odborima na Izbornom saboru predsjedao je predsjednik Jadranske unije konferencija, pastor Zlatko Musija, a saboru su još nazočili i sudjelovali unijska izvršna tajnica Svjetlana Veble te rizničar Marinko Markek. Poseban gost govornik na saboru bio je pastor Božidar Mihajlović, predsjednik Kršćanske adventističke crkve u Republici Bosni i Hercegovini. Predstavljene su neke od misijskih inicijativa te misijska knjiga godine Veliki sukob Ellen G. White.

Svečana subota zahvalnosti i predstavljanja službenika Jadranske unije konferencija i Hrvatske konferencije Kršćanske adventističke crkve održat će se u subotu, 20. svibnja 2023. godine, s početkom u 10 sati, u velikoj dvorani Adventističkog učilišta u Maruševcu, uz posebnog gosta iz Transeuropske divizije, pastora Iana Sweenyja.

Neven Klačmer