Jutarnji stih

Izgubljena ovca – posebna briga

“Tko od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu, ne ostavi u pustinji devedeset i devet i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe?” (Luka 15,4)

Bavljenje ljudskim umom predstavlja važnu zadaću. Čovjek je Božje vlasništvo, i anđeli s velikim zanimanjem promatraju kako će se čovjek odnositi prema svojemu bližnjemu. Kad nebeski predstavnici vide da oni koji tvrde da su Božji sinovi i kćeri ulažu napore slične Kristovima kako bi pomogli zabludjelima — pokazivanjem nježnog i suosjećajanog duha prema pokajnicima i otpalima — anđeli im tada prilaze još bliže i u sjećanje im prizivlju riječi koje će ih ispuniti mirom i uzdići njihovu dušu. Sveti anđeli prate svakog od nas. Nemamo pravo prezreti najmanje od Božjih stvorenja, niti uzdizati nečije divljenje prema sebi. Anđeli su službeni duhovi poslani da služe onima koji će postati baštinicima spasenja. Hoćemo li prihvatiti čast suradnje s nebeskim predstavnicima? Hoće li nas Bog prihvatiti kao nositelje svjetla svijetu?

Isus je prihvatio mjesto Onoga koji je došao naći i spasiti što je izgubljeno, te je uzvisio svijet time što je umro za njegovo otkupljenje, kako bi vratio ovcu koja je odlutala s puta. Isus je dao svoj dragocjeni život, posvetio osobitu pažnju najmanjima od Božjih stvorenja, i anđeli s velikom silom okružuju one koji se boje Boga. Budimo, dakle, na oprezu i nikad nemojmo dopustiti da ijedna prezriva pomisao obuzme um u vezi s najmanjim Božjim stvorenjem. Trebali bismo s brižnošću gledati na zabludjele, govoriti riječi ohrabrenja otpalima i paziti da ih kakvim nepromišljenim ponašanjem odvratimo od milostivog Spasitelja.

Oni koji ljube Isusa voljet će i one za koje je On umro. Da su mnogi od grešnika koji se nalaze oko nas primili svjetlo kojim smo mi blagoslovljeni, oni bi se radovali u toj istini i bili bi u prednosti nad mnogima koji imaju dugogodišnje iskustvo i velike prednosti. Uzmimo ove izgubljene ovce kao svoj poseban teret i brinimo se o dušama kao oni koji jednog dana moraju odgovarati za svoje postupke. Nemojmo privlačiti pogled na sebe, već zavapimo ozbiljno i iskreno: “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta.” (Ivan 1,29) Ovo je kršćanska poruka svijetu. Ovo je vrlo jak dokaz. Potaknite svoje srce da uloži ozbiljan napor i ohrabri duše koje propadaju da usmjere svoj pogled na Njega koji je bio uzdignut na križu. I upamtite: sve dok budete tako činili, nevidljivi će anđeli djelovati na srce i voditi dušu da vjeruje u Isusa. Grešniku je omogućeno da vidi Isusa onakvim kakav uistinu jest — punog samilosti, sažaljenja i ljubavi, te on uzvikuje: “Tvoja me brižljivost uzvisi.” (Psalam 18,35) (Review and Herald, 30. lipnja 1896.)

Bavljenje ljudskim umom predstavlja važnu zadaću. Čovjek je Božje vlasništvo, i anđeli s velikim zanimanjem promatraju kako će se čovjek odnositi prema svojemu bližnjemu. Kad nebeski predstavnici vide da oni koji tvrde da su Božji sinovi i kćeri ulažu napore slične Kristovima kako bi pomogli zabludjelima — pokazivanjem nježnog i suosjećajanog duha prema pokajnicima i otpalima — anđeli im tada prilaze još bliže i u sjećanje im prizivlju riječi koje će ih ispuniti mirom i uzdići njihovu dušu. Sveti anđeli prate svakog od nas. Nemamo pravo prezreti najmanje od Božjih stvorenja, niti uzdizati nečije divljenje prema sebi. Anđeli su službeni duhovi poslani da služe onima koji će postati baštinicima spasenja. Hoćemo li prihvatiti čast suradnje s nebeskim predstavnicima? Hoće li nas Bog prihvatiti kao nositelje svjetla svijetu?Isus je prihvatio mjesto Onoga koji je došao naći i spasiti što je izgubljeno, te je uzvisio svijet time što je umro za njegovo otkupljenje, kako bi vratio ovcu koja je odlutala s puta. Isus je dao svoj dragocjeni život, posvetio osobitu pažnju najmanjima od Božjih stvorenja, i anđeli s velikom silom okružuju one koji se boje Boga. Budimo, dakle, na oprezu i nikad nemojmo dopustiti da ijedna prezriva pomisao obuzme um u vezi s najmanjim Božjim stvorenjem. Trebali bismo s brižnošću gledati na zabludjele, govoriti riječi ohrabrenja otpalima i paziti da ih kakvim nepromišljenim ponašanjem odvratimo od milostivog Spasitelja.Oni koji ljube Isusa voljet će i one za koje je On umro. Da su mnogi od grešnika koji se nalaze oko nas primili svjetlo kojim smo mi blagoslovljeni, oni bi se radovali u toj istini i bili bi u prednosti nad mnogima koji imaju dugogodišnje iskustvo i velike prednosti. Uzmimo ove izgubljene ovce kao svoj poseban teret i brinimo se o dušama kao oni koji jednog dana moraju odgovarati za svoje postupke. Nemojmo privlačiti pogled na sebe, već zavapimo ozbiljno i iskreno: “Evo Jaganjca Božjeg koji uzima grijeh svijeta.” (Ivan 1,29) Ovo je kršćanska poruka svijetu. Ovo je vrlo jak dokaz. Potaknite svoje srce da uloži ozbiljan napor i ohrabri duše koje propadaju da usmjere svoj pogled na Njega koji je bio uzdignut na križu. I upamtite: sve dok budete tako činili, nevidljivi će anđeli djelovati na srce i voditi dušu da vjeruje u Isusa. Grešniku je omogućeno da vidi Isusa onakvim kakav uistinu jest — punog samilosti, sažaljenja i ljubavi, te on uzvikuje: “Tvoja me brižljivost uzvisi.” (Psalam 18,35) (Review and Herald, 30. lipnja 1896.)


Komentiraj