Izlazak 1

6. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 1.

1 Ovo su dakle imena sinova Izraelovih koji su došli u Egipat; dođoše s Jakovom svaki sa svojim domom: 2Ruben, Šimun, Levi i Juda; 3 Jisakar, Zebulun i Benjamin; 4 Dan i Naftali, Gad i Ašer. 5 A onih koji izađoše iz bedara Jakovljevih bijaše u svemu sedamdeset duša (jer Josip već bijaše u Egiptu). 6 I umrije Josip, i sva braća njegova, i sav onaj naraštaj. 7 Ali sinovi Izraelovi bijahu rodni te postadoše brojni i razmnožiše se, i silno, silno ojačaše, tako da se zemlja njima napunila. 8 Tada usta novi kralj u Egiptu, koji nije poznavao Josipa. 9 I reče on puku svojemu: »Gle, puk sinova Izraelovih brojniji je i moćniji od nas. 10 Hajde, postupimo s njima mudro, da se ne razmnože još više te se dogodi da nas snađe neki rat pa se i oni pridruže našim neprijateljima i napadnu na nas te odu iz zemlje.« 11 I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses. 12 No što su ih više tlačili, oni su se još više množili i još više širili, te su Egipćani strahovali od sinova Izraelovih. 13 Zato su Egipćani silom tjerali sinove Izraelove da rade. 14 I zagorčavali su im život teškim poslom, žbukom i opekama i svakovrsnim poljskim poslovima. Svi njihovi poslovi koje su za njih radili bijahu pod prisilom. 15 Tada kralj egipatski prozbori hebrejskim babicama, od kojih jednoj bijaše ime Šifra a drugoj bijaše ime Pua, 16 i reče: »Kad porađate Hebrejke, a vi pri porođaju pogledajte: ako je to sin, onda ga ubijte; a ako je to kći, onda neka živi.« 17 Ali su se babice bojale Boga i nisu činile kako im reče kralj egipatski, nego su i dječake ostavljale na životu. 18 Stoga egipatski kralj pozove babice pa im rekne: »Zašto ste tako činile te na životu ostavljale i dječake?« 19 Nato babice rekoše faraonu: »Jer Hebrejke nisu kao Egipćanke, ta one su životne! Prije nego babica dođe k njima, one već rode.« 20 I Bog učini dobro babicama. Tako se puk množio i silno ojačao. 21 I dogodi se, budući da su se babice bojale Boga, da im on zasnova domove. 22 Onda faraon zapovjedi svemu puku svojemu govoreći: »Svakoga sina koji se rodi bacite u rijeku, a svaku kćer ostavite na životu!«