Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 11

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 11.

1 I reče Gospod Mojsiju: »Još ću jednu pošast svaliti na faraona i na Egipćane; poslije toga pustit će vas odavde. Kad vas pusti, još će vas sve i otjerati odavde. 2 Govori sad na uši puka, pa neka svaki čovjek zaišće od susjeda svojega i svaka žena od susjede svoje predmete od srebra i predmete od zlata.« 3 I Gospod dade da puk zadobije naklonost u očima Egipćanâ. Uz to, čovjek Mojsije bijaše veoma velik u zemlji egipatskoj, u očima faraonovih slugu i u očima puka. 4 Onda Mojsije reče: »Ovako govori Gospod: ‘Oko ponoći ja ću proći posred Egipta; 5 tada će svi prvorođenci u zemlji egipatskoj pomrijeti — od prvorođenca faraonova, koji ima sjesti na njegovo prije­stolje, do prvorođenca sluškinje koja je za žrvnjem, kao i sva prvenčad stoke. 6 I nastat će veliki jauk po svoj zemlji egipatskoj, kakva nije bilo niti će takva ikada biti. 7 Ali ni na koga od sinova Izraelovih ni pas neće jezikom svojim maći, ni na čovjeka ni na životinju, da biste spoznali da Gospod luči Egipćane od Izraelaca.’ 8 A sve ove tvoje sluge k meni će doći i pokloniti mi se govoreći: ‘Odlazi, ti i sav taj puk koji te slijedi!’ I poslije toga ću otići.« I u žestini gnjeva ode od faraona. 9 Tada Gospod reče Mojsiju: »Faraon vas neće poslušati, da bi se umnožila moja čudesa u zemlji egipatskoj.« 10 Tako su Mojsije i Aron izveli sva ova čudesa pred faraonom, ali Gospod otvrdnu srce faraonu te on ne pusti sinove Izraelove iz svoje zemlje.


Komentiraj