Izlazak 12

17. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 12.

1 I reče Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji egipatskoj govoreći: 2 »Ovaj mjesec neka vam bude početak mjesecima; neka vam to bude prvi mjesec u godini. 3 Kažite svemu zboru Izraelovu govoreći: ‘Desetoga dana ovoga mjeseca neka svatko sebi pribavi janje, prema domu svojih otaca, po janje za dom. 4 I ako dom bude premalen za janje, neka ga uzmu on i njegov susjed, naj­bliži do kuće njegove, prema broju duša; prema onome što će svatko pojesti, razdijelite janje. 5 Janje neka vam bude bez mane, muško, od jedne godine; uzmite ga od ovaca ili koza.6 I čuvajte ga do četrnaestoga dana ovoga mjeseca; onda neka ga sva zajednica zbora sinova Izraelovih zakolje u suton. 7 I neka uzmu od krvi te poškrope oba dovratnika i nadvratnik na kućama u kojima ga budete blagovali. 8 A meso, na vatri pečeno, neka pojedu te iste noći; s neukvasanim kruhom i gorkim biljem neka ga pojedu. 9 Ništa sirovo od njega ili u vodi kuhano nemojte jesti, nego na vatri pečeno: glavu njegovu s njegovim nogama i njegovom iznutricom. 10 I ništa od njega ne ostavljajte do jutra; a što ostane do jutra, spalite na vatri. 11 A blagujte ga ovako: opasani oko bokova svojih, s obućom svojom na svojim nogama i sa štapom svojim u svojim rukama. I jedite ga u žurbi — to je Pasha Gospodnja. 12 Jer te noći proći ću zemljom egipatskom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj — i čovjeka i životinju; i izvršit ću sud nad svim bogovima egipatskim. Ja samGospod. 13 A krv neka vam bude znak na kućama u kojima ćete vi biti. I kad vidim krv, proći ću pored vas te vas pošast neće stići da vas zatre — kad udarim na zemlju egipatsku. 14 I taj dan neka vam bude na spomen; i svetkujte ga kao blagdan Gospodu u sve vaše naraštaje, svetkujte ga kao vječnu odredbu. 15 Sedam dana jedite neukvasan kruh. Već prvoga dana uklonite kvasac iz svojih kuća; jer tko bi god od prvoga dana do sedmoga dana jeo ukvasan kruh, ta osoba neka se istrijebi iz Izraela. 16 I prvoga dana imajte sveti zbor, a sedmoga dana neka vam opet bude sveti zbor. U te dane nikakav posao nemojte raditi, osim onoga što svakomu čovjeku treba za jelo — samo to možete pripraviti. 17 Držite dakle Neukvasane kruhove, jer upravo sam toga dana izveo vaše vojske iz zemlje egipatske. Zato držite taj dan u sve vaše naraštaje kao vječnu odredbu. 18 Prvoga mjeseca, četrnaestoga dana u mjesecu, navečer, jedite neukvasani kruh, sve do večeri dvadeset i prvoga dana u mjesecu.19 Sedam dana neka se ne nađe kvasca u vašim kućama, jer tko bi god jeo ono što je ukvasano, ta osoba neka se istrijebi iz zbora Izraelova, bio došljak ili domorodac. 20 Ne jedite ništa ukvasano! U svim svojim nastanima jedite neukvasani kruh.’« 21 Tada Mojsije sazva sve starješine Izraelove i reče im: »Idite i pribavite sebi janje za svoje obitelji pa zakoljite pashu. 22 Onda uzmite stručak izopa i umočite ga u krv što je u zdjeli pa poškropite nadvratnik i oba dovratnika krvlju što je u zdjeli. I neka nitko od vas ne izlazi na vrata kuće svoje do jutra. 23 Jer Gospod će prolaziti da udari Egipćane; pa kad vidi krv na nadvratniku i na oba dovratnika, Gospod će proći pored tih vrata i neće dopustiti da Zatornik uđe u vaše kuće da bi udario na vas. 24 A ovo držite kao odredbu za se i za sinove svoje dovijeka. 25 I dogodit će se, kada dođete u zemlju koju će vam Gospod dati, kao što je obrekao, da ćete držati ovaj obred. 26 I dogodit će se, kad vam sinovi vaši reknu: ‘Što vam znači taj obred?’, 27 da ćete reći: ‘To je pashalna žrtva Gospodu koji je prošao pored kuća sinova Izraelovih u Egiptu kad je ono udario Egipćane, a naše kuće poštedio.’« Nato se puk pokloni i iskaza štovanje. 28 Tada sinovi Izraelovi odoše i ­učiniše tako; kako je Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako oni učiniše. 29 I dogodi se da o ponoći Gospod udari sve prvorođence u zemlji egipatskoj: od prvorođenca faraonova koji ima sjesti na njegovo prijestolje do prvorođenca sužnja kojileži u tamnici, kao i svu prvenčad stoke. 30 I usta noću faraon, on i sve sluge njegove i svi Egipćani; i nastade velik jauk u Egiptu jer ne bijaše kuće u kojoj nije bilo mrtvaca. 31 I pozove on noću Mojsija i Arona te reče: »Dižite se, odlazite isred puka mojega, i vi i sinovi Izraelovi! Ta idite, služite Gospodu kao što ste govorili! 32 Uzmite i svoju sitnu i svoju krupnu stoku, kako ste govorili, i idite pa i mene blagoslovite!« 33 A Egipćani navaljivahu na puk da brže ode iz zemlje, jer rekoše: »Izgibosmo svi!« 34 Tako puk ponese na ramenima svoje još neukvasano tijesto, umotavši svoje naćve u haljine svoje. 35 I učiniše sinovi Izraelovi po riječi Mojsijevoj te zaiskaše od Egipćanâ predmete od srebra i predmete od zlata i odjeće. 36 I Gospod dade da puk zadobije naklonost u očima Egipćanâ te im ovi dadoše što su iskali. Tako su oplijenili Egipćane. 37 I zapute se sinovi Izraelovi iz Ramsesa u Sukot, njih oko šest stotina tisuća muškaraca na nogama, izuzimajući djecu. 38 A i mnoštvo mješovita svijeta pođe s njima te veoma mnogo stoke, sitne i krupne. 39 I ispekoše neukvasane pogače od tijesta što ga bijahu ponijeli iz Egipta; ne bijaše naime ukvasano, budući da su bili protjerani iz Egipta te se nisu mogli zadržati ni da priprave sebi popudbinu. 40 A vrijeme što su ga sinovi Izraelovi proveli u Egiptu iznosilo je četiri stotine i trideset godina. 41 I dogodi se — po svršetku četiri stotine i trideset godina, upravo onoga dana — dogodi se da sve vojske Go­spodnje izađoše iz zemlje egipatske. 42 To je noć bdjenja u čast Gospodu, što ih je izveo iz zemlje egipatske; to je ta — svim sinovima Izraelovim — noć bdjenja u čast Gospodu u sve njihove naraštaje. 43 I reče Gospod Mojsiju i Aronu: »Neka ovo bude propis za pashu: Ni­jedan tuđinac neka je ne blaguje; 44 a svaki sluga čovjekov koji je kupljen za novac, kad ga obrežeš, onda nek je blaguje. 45 Ni pridošlica ni najamnik neka je ne blaguju. 46 U jednoj kući neka se blaguje; ne iznosite van iz kuće od mesa njezina i ne lomite joj kosti. 47 Sav zbor Izraelov neka je svetkuje. 48 A ako kod tebe bude boravio došljak pa on ushtjedne svetkovati Pashu u čast Gospodu, svi muški njegovi neka se obrežu pa nek onda pristupi da bi je svetkovao; bit će tada kao i domorodac. Ali nijedan neobrezani neka je ne blaguje. 49 Neka bude isti zakon za domoroca i došljaka koji među vama boravi.« 50 I učiniše tako svi sinovi Izraelovi: kako je Gospod zapovjedio Mojsiju i Aronu, tako su i učinili. 51 I dogodi se, upravo toga dana, da Go­spod izvede sinove Izraelove iz zemlje egipatske po njihovim vojskama.

Leave a Comment