Izlazak 19

24. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 19.

1 Tri mjeseca nakon što sinovi Izraelovi izađoše iz zemlje egipatske, na taj dan dođoše u Sinajsku pustinju. 2 Oni su naime bili otputovali iz Refidima i došli u Sinajsku pustinju, pa se utaborili u pustinji. Tako se Izrael utabori ondje pred gorom. 3 I uzađe Mojsije k Bogu, a Gospod ga zovnu s gore govoreći: »Ovako kaži domu Jakovljevu i objavi sinovima Izraelovim: 4 ‘Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima i kako sam vas nosio na krilima orlovskim te vas k sebi doveo. 5 Zato sad, budete li doista slušali glasa mojega i držali savez moj, bit ćete mi dragocjenost mimo sve puke; ta moja je sva zemlja. 6 I vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ i narod svet.’ To su riječi koje ćeš kazati sinovima Izraelovim.« 7 Onda Mojsije ode i sazove pučke starješine pa iznese pred njih sve ove riječi što mu ih zapovjedi Gospod. 8 A sav puk odgovori jednoglasno i reče: »Sve što ti je govorio Gospod, činit ćemo!« Mojsije pak riječi puka prenese Gospodu. 9 I reče Gospod Mojsiju: »Ja, evo, dolazim k tebi u gustome oblaku, da bi puk čuo kad s tobom govorim i da ti vjeruje dovijeka.« Onda Mojsije riječi puka kaza Gospodu. 10 I reče Gospod Mojsiju: »Idi k puku i posveti ih danas i sutra; a oni neka operu odjeću svoju. 11 I neka budu pripravni za treći dan jer će u treći dan Gospod sići na goru Sinaj naoči svemu puku. 12 A ti uokolo postavi puku granicu govoreći: ‘Čuvajte se da se ne penjete na goru ili se dotičete podnožja njezina! Tko god se dotakne gore, smrt će ga snaći.13 Nijedna ruka neka se njega ne dotiče, nego neka bude kamenjem zasut ili strije­lom ustrijeljen; bio čovjek ili živinče, nek na životu ne ostane.’ Kad se truba otežući oglasi, neka se oni penju na goru.« 14 I Mojsije siđe s gore k puku i posveti puk, a oni opraše odjeću svoju. 15 Onda reče puku: »Budite pripravni za treći dan. Ne prilazite ženi!« 16 I dogodi se trećega dana, kad je jutro svanulo, da se prolomi grmljavina i zasije­vaše munje, a gust oblak nadvi se nad goru. I zaori truba veoma snažnim glasom te uzdrhta sav puk koji bijaše u taboru. 17 Tada Mojsije povede puk iz tabora u susret Bogu, i oni stadoše u podnožju gore. 18 A gora Sinaj bijaše cijela u dimu, zato što jeGospod u ognju sišao na nju. I dim se njezin dizao kao dim iz peći, a cijela gora silno se tresla. 19 A glas trube bivao je sve duži i sve snažniji. Tada Mojsije progovori, a Bog mu glasom odgovaraše. 20 I siđe Gospod na goru Sinaj, navrh gore. I kad Gospod pozva Mojsija navrh gore, Mojsije uzađe. 21 I reče Gospod Mojsiju: »Siđi i opomeni puk, kako ne bi provalili da vide Gospoda te mnogi od njih izginuli. 22 Pa i svećenici koji pristupaju Gospodu neka se posvete, da ih Gospod ne skrši.« 23 Mojsije pak reče Gospodu: »Puk ne može uzaći na goru Sinaj, jer si nas ti opomenuo govoreći: ‘Postavi granicu oko gore i posveti je.’« 24 Nato Gospod njemu reče: »Hajde, siđi pa uzađi ponovo, ti i Aron s tobom. Ali svećenici i puk neka ne navaljuju da uzađu ka Gospodu, da ih ne bi skršio.« 25 I Mojsije siđe k puku pa im to kaza.

Leave a Comment