Izlazak 20

25. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 20.

1 Onda Bog izgovori sve ove riječi, govoreći: 2 »Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. 3 Nemoj imati drugih bogova uz mene. 4 Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; 5 ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja,Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran; kažnjavam bezakonje otaca — onih koji me mrze — na djeci sve do trećega i četvrtoga koljena, 6 a iskazujem milosrđe tisućama onih koji me ljube i drže moje zapovijedi. 7 Ne uzimaj imena Gospoda, Boga svojega, uzalud, jer Gospod ne ostavlja nekažnjenim onoga koji njegovo ime uzima uzalud. 8 Spomeni se dana subotnjega, da ga držiš svetim. 9 Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, 10 a sedmoga je dana subota posvećena Gospodu, Bogu tvojemu. Nikakva posla tada nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni stoka tvoja, ni došljak koji se nađe unutar tvojih dveri. 11 Jer je u šest dana Gospod stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njemu, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospod blagoslovio dan subotnji i posvetio ga. 12 Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti se produlje dani na zemlji koju ti daje Gospod, Bog tvoj. 13 Ne ubij. 14 Ne počini preljuba. 15 Ne ukradi. 16 Ne iznosi lažno svjedočanstvo protiv bližnjega svojega. 17 Ne poželi kuće bližnjega svojega; ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.« 18 I sav puk vidje gromove i munje, i zvuk trube, i goru što se dimi. Pa kad puk to vidje, uzdrhta i stade podalje. 19 Tada rekoše Mojsiju: »Ti nam govori, a mi ćemo slušati; ali neka nam ne govori Bog, da ne pomremo.« 20 A Mojsije reče puku: »Ne bojte se! Ta Bog je došao da vas iskuša i da vam strah njegov bude pred licima, kako ne biste griješili. 21 Tako puk stade podalje, a Mojsije pristupi tmini u kojoj bijaše Bog. 22 Tada Gospod reče Mojsiju: »Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Sami ste vidjeli da sam vam govorio s neba. 23 Ne pravite uza me bogove od srebra, ni bogove od zlata ne pravite sebi. 24 Napravi mi žrtvenik od zemlje i na njemu prinesi svoje paljenice i svoje pomirnice, svoju sitnu i krupnu stoku. Na svakome mjestu na kojemu odredim da se spominje ime moje doći ću k tebi i blagoslovit ću te. 25 Budeš li mi pak pravio žrtvenik od kamena, ne gradi ga od klesanoga kamena; jer čim na nj spustiš dlijeto svoje, oskvrnut ćeš ga. 26 I ne uzlazi na moj žrtvenik po stubama, da se na njemu ne otkrije golotinja tvoja.«