Izlazak 22

27. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 22.

1 »Ako čovjek ukrade vola ili ovcu pa ga zakolje ili ga proda, neka nadoknadi pet volova za toga vola i četiri ovce za tu ovcu. 2 Ako se tâta zatekne u provali pa ga se udari te umre, zbog njega se ne smije krv proliti. 3 No ako je sunce već granulo nad njim, zbog njega će se krv proliti. Tat mora štetu nadoknaditi: ako nema ništa, onda će se njega prodati za tatbinu njegovu. 4 Ako se ono što je ukrao doista nađe živo u ruci njegovoj — bilo vol ili magarac ili ovca — neka nadoknadi dvostruko. 5 Ako čovjek opustoši polje ili vinograd pustivši svoju stoku da popase polje drugoga, neka nadoknadi od najboljega sa svojega polja i od najboljega iz svojega vinograda. 6 Ako izbije vatra pa zahvati trnje te izgori žito u snopu ili u klasu, ili polje, onaj tko je vatru zapalio mora nadoknaditi štetu. 7 Kad čovjek preda novac ili stvari bližnjemu svojemu na čuvanje pa budu pokradene iz čovjekove kuće, ako se tat pronađe, neka nadoknadi dvostruko. 8 Ako se tat ne pronađe, onda neka se gospodara te kuće izvede pred suceda se razvidi je li on spustio svoju ruku na dobra bližnjega svojega. 9 Za svaki oblik prijestupka, bilo da je to zbog vola ili magarca ili ovce ili odjeće ili bilo koje izgubljene stvari za koju netko ustvrdi da je njegova, iskaz obiju strana treba ići pred suce: koga suci proglase krivim, neka bližnjemu svojemu nadoknadi dvostruko. 10 Kad čovjek dadne magarca ili vola ili ovcu ili bilo kakvo živinče bližnjemu svojemu na čuvanje pa ono ugine ili se osakati ili ga tko odvede dok nitko ne vidi, 11 neka među njima dvojicom bude prisega Gospodu da nije svojom rukom posegao za dobrima bližnjega svojega; i vlasnik neka to prihvati, a onaj nek ne nadoknađuje. 12 No ako ježivinče zapravo ukradeno, neka ga vlasniku nadoknadi. 13 Ako je zvijer rastrgla, neka ga donese za svjedočanstvo; ono što je rastrgano ne mora nadoknaditi. 14 I kad čovjek uzajmi živinče od bližnjega svojega pa se ono osakati ili ugine dok njegov vlasnik nije bio s njim, on ga mora nadoknaditi. 15 No ako je njegov vlasnik bio s njim, neka ne nadoknađuje; ako je bilo unajmljeno, neka on dođe po svoju najamninu.« 16 »A kad čovjek namami djevicu koja nije zaručena i legne s njom, neka plati za nju ženidbenu cijenu da mu bude žena. 17 Ako njen otac izričito odbije da mu je dadne, neka odmjeri srebra koliko je otkupnina za djevicu. 18 Ne dopusti da vračarica živi. 19 Tko god legne sa životinjom, neka se smrću kazni. 20 Tko bi prinosio žrtvu kojemu bogu osim Gospodu jedinomu, neka bude izručen uništenju. 21 I ne zlostavljaj pridošlicu niti ga tlači, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. 22 Nijednu udovicu ili siroče ne muči. 23 Budeš li ih bilo kako mučio i oni zavape k meni, sigurno ću vapaj njihov čuti; 24 i gnjev će se moj raspaliti te ću vas mačem pobiti. Tako će žene vaše postati udovice, a djeca vaša siročad. 25 Ako pozajmiš novca komu od puka mojega, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar; ne nameći mu pridavka. 26 Uzmeš li ikada bližnjemu svojemu haljinu u zalog, vrati mu je prije zalaska sunca; 27 jer to mu je jedina odjeća, to mu je ogrtač kojim prekriva kožu svoju. U čemu će spavati? I dogodit će se, kad zavapi k meni, da ću ga čuti; jer ja sam milostiv! 28 Ne kuni Boga i ne proklinji glavara puka svojega. 29 Ne oklijevaj s prinosima od žitnice svoje i od berbe svoje. Meni daj prvorođenca od svojih sinova. 30 Isto učini sa svojim govedom i s ovcom svojom: sedam dana neka bude uz majku svoju, a osmoga dana meni ga predaj. 31 I budite mi sveti ljudi. Stoga ne jedite mesa životinje što ju je u polju zvijer rastrgla; bacite ga paščadi.«