Izlazak 26

31. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 26.

1 »Tabernakul pak napravi od deset zavjesa od upredena lana te modra i purpurna i grimizna prediva. Na njima umjetničkim vezom načini kerube. 2 Duljina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, a širina svake zavjese neka je četiri lakta. Sve zavjese neka su istih mjera. 3 Pet zavjesa neka je sastavljeno jedna s drugom, a i drugih pet zavjesa neka je sastavljeno jedna s drugom. 4 Onda napravi petlje od modroga platna na rubu one zavjese koja je s kraja prvoga sastavljenoga komada, a tako napravi i na rubu krajnje zavjese drugoga sastavljenoga komada. 5 Pedeset petlji napravi na jednoj zavjesi, a pedeset petlji napravi na kraju zavjese koja je u drugom sastavljenom komadu, da bi petlje stajale jedna na­suprot druge. 6 Napravi i pedeset zlatnih kopči pa zavjese kopčama spoji jednu s drugom da to bude jedan tabernakul. 7 Napravi potom zavjese od kozje dlake za pokrov svrh tabernakula. Napravi takvih jedanaest zavjesa. 8 Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka su istih mjera. 9 I spoji pet zavjesa napose te ostalih šest zavjesa napose. A šestu zavjesu podvostruči na pročelju Šatora. 10 Napravi i pedeset petlji na rubu one zavjese koja je krajnja u prvom sastavljenom komadu i pedeset petlji na rubu krajnje zavjese drugoga sastavljenoga komada. 11 I napravi pedeset mjedenih kopči, pa kopče zapni za petlje i sastavi Šator da bude jedno. 12 A suvišak šatorskih zavjesa koji bude pretekao, polovica zavjesa koja bude pretekla, neka se objesi na stražnju stranu tabernakula. 13 I neka se ono što bude preteklo objesi na stranama tabernakula lakat s jedne i lakat s druge strane u duljini šatorskih zavjesa, s jedne i s druge strane, da ga prekriva. 14 I napravi Šatoru pokrov od crveno obojenih ovnujskih koža, a povrh njega pokrov od jazavčjih koža. 15 Potom od akacijina drveta napravi platice za tabernakul koje će stajati uspravno. 16 Duljina svake platice neka bude deset lakata, a širina lakat i pol. 17 Svaka platica neka ima dva klina, jedan nasuprot drugomu. Tako napravi na svakoj platici tabernakula. 18 I napravi platice za tabernakul, dvadeset platica s južne strane. 19 A pod tih dvadeset platica napravi četrdeset podnožja od srebra; dva podnožja pod jednom platicom za dva njezina klina i dva podnožja pod drugom platicom za njezina dva klina. 20 I za drugu stranu tabernakula, sa sjeverne strane, dvadeset platica 21 i njihovih četrdeset podnožja od srebra, dva podnožja pod jednom platicom i dva podnožja pod drugom platicom. 22 A na stražnjoj strani tabernakula, sa zapada, napravi šest platica. 23 Napravi i dvije platice za stražnje uglove tabernakula. 24 I neka budu sastavljene odozdo, a na vrhu neka budu spojene zajedno jednim prstenom. Tako neka bude s objema. One neka čine dva ugla. 25 Tako će biti osam platica s njihovim podnožjima od srebra — šesnaest podnožja: dva podnožja pod jednom platicom, a dva podnožja pod drugom platicom. 26 Onda napravi priječnice od akacijina drveta: pet priječnica za platice s jedne strane tabernakula, 27 i pet priječnica za platice s druge strane tabernakula, te pet priječnica za platice tabernakula sa stražnje, zapadne strane. 28 Središnja pak priječnica neka ide sredinom platica s kraja na kraj. 29 A platice obloži zlatom. Napravi im i zlatne prstenove kao držače za priječni­ce pa i priječnice obloži zlatom. 30 Tako podigni tabernakul prema uzorku njegovu što ti je pokazan na gori.« 31 »I napravi zastor od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredena lana. Na njemu umjetničkim vezom načini kerube. 32 I objesi ga na četiri stupa od akacije, zlatom obložena; i njihove kuke neka budu od zlata na četiri podnožja od srebra. 33 I objesi zastor za kopče. Onda onamo, iza zastora, unesi Kovčeg svjedočanstva. Tako će vam zastor dijeliti Svetinju od Svetinje nad svetinjama. 34 Stavi i Pomirilište na Kovčeg svjedočanstva u Svetinji nad svetinjama. 35 I postavi stol izvan zastora, a na­suprot stolu, na južnoj strani tabernakula, svijećnjak. Stol dakle postavi na sjevernu stranu. 36 A na ulazu u Šator napravi zaslonac od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredena lana, tkalački uradak. 37 Za zaslonac pak napravi pet stupova od akacije i obloži ih zlatom. Neka i njihove kuke budu od zlata; i salij za njih pet podnožja od mjedi.«

Leave a Comment