Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 27

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 27.

1 »I napravi žrtvenik od akacijina drveta, pet lakata dug i pet lakata širok — žrtvenik neka bude četvorina — a tri lakta nek mu je visina. 2 I na njegova četiri ugla načini mu rogove; rogovi neka mu budu u jednom komadu s njim. I obloži ga mjeđu. 3 Napravi mu i kotlove za zgrtanje pepela njegova te lopatice njegove i kotliće njegove i viljuške njegove i kadionike njegove; sve posuđe njegovo napravi od mjedi. 4 Zatim mu napravi rešetku, mrežu od mjedi, i na mreži načini četiri mjedena prstena na četiri njezina kraja. 5 Nju pak stavi odozdo, ispod oboda žrtvenika, tako da mreža bude do sredine žrtvenika. 6 I napravi motke za žrtvenik, motke od akacijina drveta, pa ih obloži mjeđu. 7 I neka se motke njegove provuku kroz prstenove, tako da motke budu s obje strane žrtvenika kad ga se nosi. 8 Napravi ga od dasaka, šuplja; kako ti je pokazano na gori, tako nek naprave.« 9 »Napravi i dvorište tabernakula: na južnoj strani neka budu zavjese za dvorište od upredena lana, sto lakata u duljinu s jedne strane. 10 A njegovih dvadeset stupova i njihovih dvadeset podnožja neka budu od mjedi; kuke na stupovima i vrpce njihove neka budu od srebra. 11 Tako neka i sa sjeverne strane budu zavjese, sto lakata duge, sa svojih dvadeset stupova i njihovih dvadeset podnožja od mjedi; kuke na stupovima i vrpce njihove neka budu od srebra. 12 A širini dvorišta sa zapadne strane trebat će zavjese od pedeset lakata, njihovih deset stupova i njihovih deset podnožja. 13 S istočne pak strane širina dvorišta neka bude pedeset lakata. 14 I neka zavjese sjedne strane vrata budu petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. 15 I s druge strane neka zavjese budu petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. 16 A na dvorišnim dverima neka bude zaslonac od dvadeset lakata, od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredenog lana – tkalački uradak – sa svoja četiri stupa i njihova četiri podnožja. 17 Svi stupovi uokolo dvorišta neka budu ovijeni srebrnim vrpcama. Kuke njihove neka budu od srebra, a podnožja njihova od mjedi. 18 Neka je dvorište u duljinu sto lakata i u širinu posvuda pedeset lakata te u visinu pet lakata. Neka bude od upredena lana, a podnožja neka mu budu od mjedi. 19 Sve posuđe u tabernakulu za svekoliku službu u njemu, i svi klinovi njegovi, i svi klinovi dvorišta, neka budu od mjedi.« 20 »A ti zapovjedi sinovima Izraelovim da ti donesu čistoga ulja od stučenih maslina za svjetlo, da bi svjetiljka vazda gorjela. 21 U Šatoru sastanka, izvan zastora koji je pred Svjedočanstvom, neka ga Aron i njegovi sinovi održavaju pred Gospodom od večeri do jutra. Ovo je vječna odredba za sve naraštaje sinova Izraelovih.«


Komentiraj