Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 29

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 29.

1 »A ovo je ono što ćeš im učiniti da bi ih posvetio meni za svećenike: Uzmi jednoga junca i dva ovna bez mane 2te neukvasana kruha i neukvasanih kolača zamiješenih s uljem i neukvasanih oblata namazanih uljem. Napravi ih od finoga pšeničnoga brašna. 3 I naslaži ih u jednu košaru pa ih u košari prinesi, zajedno s juncem i oba ovna. 4 Onda dovedi Arona i njegove sinove na ulaz u Šator sastanka i operi ih vodom. 5 Zatim uzmi haljine pa obuci Aronu košulju i plašt za oplećak te oplećak i naprsnik, i opaši ga tkanicom oplećka. 6 I stavi mu turban na glavu, a na turban zadjeni svetu krunu. 7 Onda uzmi ulje pomazanja i izlij ga na glavu njegovu pa ga pomaži. 8 I dovedi sinove njegove i obuci im košulje. 9 I opaši ih pasovima, Arona i sinove njegove, i sveži im kape. I svećenstvo će biti njihovo odredbom vječnom. Tako ćeš rukopoložiti Arona i sinove njegove. 10 Onda dovedi junca pred Šator sastanka pa neka Aron i njegovi sinovi polože ruke svoje juncu na glavu. 11 Tada junca, na ulazu u Šator sastanka, zakolji pred Gospodom. 12 I uzmi od krvi junčeve pa je svojim prstom stavi na rogove žrtvenika. Zatim svu krv izlij na postolje žrtvenika. 13 I uzmi sve salo što obavija ponutricu, te privjesak s jetara i oba bubrega sa salom što je na njima, pa spali na žrtveniku. 14 Ali meso junca, te kožu njegovu i nečist njegovu, ognjem spali izvan tabora. To je okajnica. 15 Uzmi i jednoga ovna pa nek Aron i sinovi njegovi polože ruke svoje ovnu na glavu.16 Onda zakolji ovna i uhvati krvi njegove pa njome sve uokolo poškropi žrtvenik. 17 Isijeci zatim ovna u komade i operi ponutricu njegovu i noge njegove pa ih stavi na ostale komade njegove i na glavu njegovu. 18 Tada cijeloga ovna spali na žrtveniku. To je paljenica Gospodu, ugodan miris, to je žrtva ognjena u čast Gospodu. 19 Uzmi i drugoga ovna, pa neka Aron i sinovi njegovi polože ruke svoje ovnu na glavu. 20 Onda zakolji ovna i uhvati od krvi njegove pa je stavi na resicu Aronova desnog uha i na resicu desnog uha sinova njegovih, i na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge, a ostatkom krvi sve uokolo poškropi žrtvenik. 21 I uzmi od krvi koja je na žrtveniku i od ulja pomazanja pa poškropi Arona i haljine njegove, te sinove njegove i haljine sinova njegovih s njim. Tako će biti posvećen on i haljine njegove, te sinovi njegovi i haljine sinova njegovih s njim. 22 Uzmi i salo s ovna i rep te salo što obavija ponutricu i privjesak s jetara i oba bubrega sa salom koje je na njima i desnu plećku (jer to je ovan za rukopolaganje); 23 i jedan hljeb kruha i jedan kolač zamiješen s uljem i jednu oblatu iz košare neukvasanoga kruha što stoji pred Gospodom. 24 I sve to stavi u ruke Aronove i u ruke sinova njegovih pa prinesi kao pri­kaznicu pred Gospodom. 25 Onda ih uzmi iz ruke njihove i spali na žrtveniku kao paljenicu, da bude ugodan miris pred Gospodom. To je žrtva ognjena u čast Gospodu. 26 Zatim uzmi prsa od ovna za Aronovo rukopolaganje i prinesi ih kao prikaznicu pred Gospodom; i to neka bude tvoj dio. 27 A od ovna za rukopolaganje posveti prsa za prikaznicu i plećku za podizanicu što je bila prinesena i podignuta, od onoga za Arona i od onoga za sinove njegove. 28 I neka to odredbom vječnom pripadne Aronu i njegovim sinovima od sinova Izraelovih, jer to je prinesak. I bit će to prinesak od sinova Izraelovih, od njihovih žrtava pomirnica, njihov prinesak Gospodu. 29 A svete haljine koje pripadaju Aronu neka pripadnu njegovim sinovima poslije njega, da u njima budu pomazani i u njima rukopoloženi. 30 Onaj koji od njegovih sinova postane svećenik namjesto njega, kad bude ulazio u Šator sastanka da bi služio u Svetinji, neka ih nosi sedam dana. 31 Onda uzmi ovna za rukopolaganje i skuhaj njegovo meso na svetome mjestu, 32 pa neka Aron i njegovi sinovi blaguju meso toga ovna i kruh koji je u košari na ulazu u Šator sastanka. 33 Tako će blagovati od onoga što je bilo njima za očišćenje za njihova rukopolaganja i posvećenja, a tuđinac od toga neće blagovati, jer to je sveto. 34 I ako bi što od mesa od rukopolaganja ili od kruha ostalo do jutra, onda to što ostane spali na vatri. Ne smije se jesti, jer to je sveto. 35 Tako ćeš dakle učiniti Aronu i sinovima njegovim prema svemu što sam ti zapovjedio; rukopolagat ćeš ih sedam dana. 36 I svakoga ćeš dana prinijeti junca kao okajnicu, za pomirenje. I očistit ćeš žrtvenik pošto za nj izvršiš pomirenje, i pomazat ćeš ga da bi ga posvetio. 37 Sedam ćeš dana vršiti pomirenje za žrtvenik i posvećivati ga. Tako će žrtvenik postati presvet. Sve što se žrtvenika dotakne, bit će sveto.« 38 »A ovo je ono što ćeš prinositi na žrtveniku: dva jednogodišnja janjeta, neprekidno iz dana u dan. 39 Jedno ćeš janje prinositi ujutro, a drugo janje prinosit ćeš o sutonu. 40 I s jednim janjetom neka bude desetina efe finoga brašna zamiješena s četvrt hina stučena ulja i ljevanica od četvrt hina vina. 41 A drugo janje prinesi o sutonu. S njim prinesi i prinosnicu i ljevanicu, kao i ujutro, na ugodan miris, žrtvu ognjenu u čast Gospodu. 42 Neka to bude trajna paljenica u sve vaše naraštaje — na ulazu u Šator sastanka, pred Gospodom, gdje ću se ja sastajati s vama da bih ti ondje govorio. 43 I tamo ću se sastajati sa sinovima Izraelovim, a Šator će se mojom slavom posvetiti. 44 Tako ću posvetiti Šator sastanka i žrtvenik. Posvetit ću i Arona i sinove njegove da mi služe kao svećenici. 45 I prebivat ću među sinovima Izraelovim, i bit ću Bog njihov. 46 Tako će spoznati da sam ja, Gospod, Bog njihov, koji sam ih izveo iz zemlje egipatske da bih prebivao među njima — ja, Gospod, Bog njihov.«