Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 3

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 3.

1 A Mojsije bijaše napasao stado svojega tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Tako je vodio stado iskraj pustinje i došao do Horeba, gore Božje. 2 Tada mu se ukaza anđeo Gospodnji u plamenu ognjenome isred jednoga grma. Ion pogleda, kad gle: grm ognjem gori, ali grm taj ne izgara. 3 I reče Mojsije: »Svrnut ću da vidim ovaj čudesan prizor: zašto grm ne sagorijeva.« 4 I kad Gospod vidje da je svrnuo pogledati, zovnu ga Bog isred grma i reče: »Mojsije! Mojsije!« A on reče: »Evo me!« 5 Tada reče: »Ne prilazi ovamo! Izuj svoju obuću s nogu svojih! Jer to mjesto na kojem ti stojiš sveto je tlo.« 6 I reče: »Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.« A Mojsije zakrije lice svoje jer se bojao u Boga gledati. 7 I reče Gospod: »Dobro sam vidio jad puka svojega koji je u Egiptu i čuo vapaj njihov zbog njihovih tlačitelja. Ta poznajem ja muke njihove. 8 Zato sam isišao da ih izbavim iz ruke egipatske i izvedem ih iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju kojom teče med i mlijeko, u postojbinu Kanaanaca i Hetita i Amorejaca i Perižana i Hivijaca i Jebusejaca. 9 I sad, evo, vapaj sinova Izraelovih doprije do me, a vidjeh i tlaku kojom ih Egipćani potlačiše. 10 Zato, hajde sad! Jer šaljem te faraonu da izbaviš puk moj, sinove Izraelove, iz Egipta.« 11 Nato Mojsije reče Bogu: »Tko sam ja da idem k faraonu i da izvedem sinove Izraelove iz Egipta?« 12 A on reče: »Ta ja ću biti s tobom! A ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad puk izvedeš iz Egipta, služit ćete Bogu na ovoj gori.« 13 Tada Mojsije reče Bogu: »Gle, kad ja dođem k sinovima Izraelovim pa im kažem: ‘Bog otaca vaših poslao me k vama’, a oni mi reknu: ‘Kako mu je ime?’, što ću im kazati?« 14 I reče Bog Mojsiju: »Ja sam koji jesam.« Onda reče: »Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Ja jesam posla me k vama.’« 15 I još reče Bog Mojsiju: »Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Gospod, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, posla me k vama. Ovo je ime moje dovijeka i to je spomen moj od koljena do koljena.’ 16 Idi, pa skupi starješine Izraelove i reci im: ‘Gospod, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, objavio mi se govoreći: Doista, pohodio sam vas i vidio što vam se čini u Egiptu. 17 Tada rekoh: Izvest ću vas iz egipatske nevolje u zemlju Kanaanaca i Hetita i Amorejaca i Perižana i Hivijaca i Jebusejaca, u zemlju kojom teče med i mlijeko.’ 18 I oni će poslušati glasa tvojega. Ti onda pođi sa starješinama Izraelovim kralju egipatskomu i reci mu: ‘Pohodio nas je Gospod, Bog Hebrejâ. Zato sad, molimo te, pusti nas da odemo tri dana hoda u pustinju da ondje žrtvujemo Gospodu, Bogu svojemu.’ 19 A ja znam da vas kralj egipatski neće pustiti da odete ako ne bude pritisnut rukom jakom. 20 Ali ja ću ispružiti ruku svoju i udariti na Egipat svim svojim čudesima što ću ih u njemu učiniti; i nakon toga će vas pustiti. 21 I dat ću ovomu puku da nađe milost u očima Egipćanâ pa će se dogoditi, kad pođete, da nećete poći praznih ruku; 22 nego će svaka žena zaiskati od susjede svoje i od one koja boravi u njezinoj kući srebrnoga nakita i zlatnoga nakita i odjeće pa ćete to staviti na sinove svoje i na kćeri svoje. Tako ćete oplijeniti Egipćane.«