Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 31

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 31.

1 Tada Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 2 »Gle, po imenu pozvah Becalela, sina Urija, sina Hurova, iz plemena Judina. 3 I napunih ga Duhom Božjim, u mudrosti i u razboritosti i u znanju i u svakojakim poslovima, 4 da smišlja nacrte za radove od zlata i srebra i mjedi; 5 i u rezbarenju kamenova za umetanje i u rezbarenju drveta, da može raditi svakojake poslove. 6 Ja mu, gle, pridodah i Oholiaba, sina Ahisamakova, iz plemena Danova; i u srca sviju koji su vješti stavio sam mudrost da uzmognu napraviti sve što sam ti zapovjedio: 7 Šator sastanka, i Kovčeg svjedočanstva, i Pomirilište što je na njemu, i sav namještaj Šatora; 8 zatim stol i njegov pribor, i svijećnjak od čistoga zlata sa svim njegovim priborom, i kadioni žrtvenik, 9 i žrtvenik za paljenice sa svim njegovim priborom, i umivaonik i postolje njegovo; 10 i haljine za službu te svete haljine za svećenika Arona i za sinove njegove kad služe kao svećenici, 11 i ulje pomazanja, i miomirisni kâd za svetište. Sve neka naprave kako sam tebi zapovjedio.« 12 I reče Gospod Mojsiju govoreći: 13 »A ti kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘Držite dakle moje subote, jer to je znak između mene i vas u sve vaše naraštaje, da biste znali da sam ja Gospod koji vas posvećuje. 14 Stoga držite subotu, jer ona je za vas sveta. Tko je oskvrne, bit će smrću kažnjen; jer tko god u njoj bude radio kakav posao, ta osoba neka se istrijebi iz puka svojega. 15 Šest dana neka se obavljaju poslovi, a sedmoga je dana subotnji počinak, svet za Gospoda. Tko god u dan subotnji bude obavljao kakav posao, neka se smrću kazni. 16 Zato će sinovi Izraelovi držati subotu, svetkujući subotu u sve svoje naraštaje kao savez vječan. 17 Ona je znak između mene i sinova Izraelovih zanavijek. Ta šest je dana Gospod stvarao nebo i zemlju, a sedmoga je dana počinuo i odahnuo.’« 18 I kad završi razgovor s njim na gori Sinaju, dade Bog Mojsiju dvije ploče Svjedočanstva, ploče kamene, ispisane prstom Božjim.


Komentiraj