Izlazak 35

9. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 35.

1 I skupi Mojsije sav zbor sinova Izraelovih pa im reče: »Ovo su rije­či što ih zapovjedi Gospod da ih vršite: 2 Šest dana neka se obavlja posao, a sedmi dan neka vam bude svet, subotnji počinak posvećen Gospodu. Tko god bi u taj dan obavljao kakav posao, neka se smrću kazni. 3 Ne ložite vatru u dan subotnji ni u kojem nastanu svojemu.«4 I reče Mojsije svemu zboru sinova Izraelovih govoreći: »Ovo je riječ što je zapovjedi Gospod govoreći: 5 ‘Pokupite među sobom prilog za Gospoda. Tko god je plemenita srca, neka ovo donese kao prilog za Gospoda: zlata i srebra i mjedi, 6 zatim modra i purpurna i grimizna prediva, te lana i kozje dlake; 7 pa ovnujskih koža crveno obojenih, pa jazavčjih koža i akacijina drveta; 8 pa ulja za svjetlo, pa mirodija za ulje pomazanja i za miomirisni kâd; 9 zatim kamenova oniksa te kamenova što se umeću u oplećak i u naprsnik. 10 A svi koji su među vama vješti neka dođu i naprave sve što je Gospod zapovjedio: 11 tabernakul, Šator njegov i pokrov njegov, kopče njegove i platice njegove, priječnice njegove, stupove njegove i podnožja njegova; 12 Kovčeg i motke njegove, Pomirilište te zastor za zaslonac; 13 stol s motkama njegovim i sav pribor njegov, te prineseni kruh; 14 zatim svijećnjak za svjetlo i njegov pribor, te njegove svjetiljke i ulje za svjetlo; 15 zatim kadioni žrtvenik i motke njegove, te ulje pomazanja i miomirisni kâd, i zaslonac na ulazu u tabernakul; 16 žrtvenik za paljenice s njegovom mjedenom rešetkom, motke njegove i sav pribor njegov, umivaonik i postolje njegovo; 17 zavjese za dvorište, stupove njihove i njihova podnožja te zaslonce za dvorišne dveri; 18 klinove za tabernakul i klinove za dvorište s uzicama njihovim; 19 služničke haljine, za službu u Svetištu, svete haljine za svećenika Arona te haljine za sinove njegove, da služe kao svećenici.’« 20 Nato se sav zbor sinova Izraelovih povuče ispred Mojsija. 21 Tada svaki kojega je nukalo srce njegovo i svaki kojega je poticao duh njegov dođe noseći prilog za Gospoda, za gradnju Šatora sastanka i za svu službu u njemu i za svete haljine. 22 Dođoše i muškarci i žene, svi koji bijahu srca voljna, donoseći prstenove i grivne i pečatnjake i narukvice, svakojaka nakita zlatna. Tako je učinio tko god je Gospodu prinosio prikaznicu u zlatu. 23 I u koga god se našlo modra i purpurna i grimizna prediva te lana i kozje dlake, zatim crveno obojenih ovnujskih koža i jazavčjih koža, donese. 24 Tko god je prinosio prilog u srebru ili mjedi donio je to kao prilog za Go­spoda. I u koga god se našlo akacijina drveta za upotrebu u bilo kakvom poslu, donese ga. 25 I sve žene koje bijahu vješte prele su rukama svojim i donosile ono što su isprele od modrog, purpurnog i grimiznog prediva i lana. 26 A sve žene u kojih je srce bilo ponukano mudrošću prele su kozju dlaku. 27 Glavari su pak donosili kamenove oniksa i kamenove što se umeću u oplećak i naprsnik, 28 zatim mirodije te ulje za svjetlo i za ulje pomazanja i za miomirisni kâd. 29 Sinovi Izraelovi, svi ljudi i žene koje je srce poticalo da donesu tvorivo za sav posao koji je Gospod preko Mojsija zapovjedio da se izvrši, donosili su dragovoljne prinose Gospodu. 30 Tada Mojsije reče sinovima Izraelovim: »Vidite, Gospod je po imenu pozvao Becalela, sina Urija, sina Hurova, iz plemena Judina, 31 i napunio ga je Duhom Božjim, u mudrosti, u razboritosti i u znanju i u svakojakim poslovima, 32 da smišlja nacrte za radove od zlata i srebra i mjedi; 33 i u rezbarenju kamenova za umetanje i u rezbarenju drveta, da može raditi svakojake stvaralačke poslove. 34 Stavio mu je na srce i da podučava, njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, iz plemena Danova. 35 Njih je obdario umijećem da rade svakojake poslove, rezbarske i umjetničke i tkalačke — s modrovinom i purpurom, s grimizom i lanom i vezom — radeći sve poslove i smišljajući nacrte.«