Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 4

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 4.

1 Tada Mojsije odgovori i reče: »Ali ako mi ne povjeruju i ne poslušaju glasa mojega, nego reknu: ‘Gospod ti se nije objavio’?« 2 Nato mu Gospod reče: »Što ti je to u ruci?« On pak reče: »Štap.« 3 Tad reče: »Baci ga na zemlju!« I baci ga na zemlju, a on se pretvori u zmiju. I Mojsije pobježe od nje. 4 Onda Gospod reče Mojsiju: »Pruži ruku svoju i zgrabi je za rep« (a on pruži svoju ruku i uhvati je te ona posta štap u ruci njegovoj), 5 »da bi vjerovali da ti se objavio Gospod, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.« 6 I reče mu Gospod nadalje: »Uvuci sad ruku svoju u svoja njedra.« I uvuče on ruku svoju u svoja njedra, a kad ju je izvukao, gle — ruka mu gubava, bijela kao snijeg. 7 Onda mu reče: »Stavi opet ruku svoju u svoja njedra!« I stavi on opet ruku svoju u svoja njedra, a kad ju je izvukao iz njedara svojih, gle — povratila se i postala kao i ostalo tijelo njegovo. 8 »I dogodit će se, ako ti ne povjeruju i ne poslušaju glasa prvoga znaka, da će povjerovati glasu drugoga znaka. 9 I dogodit će se, ako ne povjeruju ni ovima dvama znacima i ne poslušaju glasa tvojega, da ćeš uzeti od vode iz rijeke i izliti je po suhu; i voda što ćeš je uzeti iz rijeke na suhu će se u krv pretvoriti.« 10 Nato Mojsije reče Gospodu: »Oprosti, Gospodine! Ja nisam čovjek rječit; niti sam prije bio niti sam sada otkad si progovorio sluzi svojemu. Ta ja sam sporih usta i spora jezika.« 11 A Gospod mu reče: »Tko je načinio usta čovjeku? Tko li je načinio nijema ili gluha ili okata ili slijepa? Zar nisam ja, Gospod? 12 Zato sad, idi! A ja ću biti s ustima tvojim i poučiti te što ćeš govoriti.« 13 Ali on reče: »Oprosti, Gospodine, pošalji, molim te, nekoga koga bi mogao poslati!« 14 A Gospodgnjevom planu na Mojsija te reče: »Nije li Aron, Levijevac, brat tvoj? Znam da je on dobar govornik. I gle, on ti baš izlazi ususret; pa kad te vidi, obradovat će se u srcu svojemu. 15 I ti ćeš njemu govoriti i stavljati riječi u usta njegova, a ja ću biti s ustima tvojim i s ustima njegovim i poučiti vas što ćete činiti. 16 Pa neka on umjesto tebe govori puku. Tako će on tebi biti umjesto usta, a ti ćeš njemu biti umjesto Boga. 17 I uzmi ovaj štap u ruku svoju — njime ćeš izvoditi znake.« 18 Tada Mojsije ode i vrati se Jitru, tastu svojemu, pa mu reče: »Molim te, pusti me da idem i vratim se braći svojoj koja su u Egiptu, da vidim jesu li još živa.« A Jitro reče Mojsiju: »Pođi u miru!« 19 I reče Gospod Mojsiju u Midjanu: »Idi, vrati se u Egipat, jer su pomrli svi ljudi koji su tražili tvoj život.« 20 Tada Mojsije uze svoju ženu i sinove svoje, pa ih posadi na magarca i vrati se u zemlju egipatsku. A u ruku svoju uze Mojsije štap Božji. 21 I reče Gospod Mojsiju: »Kad odeš te se vratiš u Egipat, gledaj da pred faraonom izvedeš sva čudesa što sam ih stavio u ruku tvoju. No ja ću otvrdnuti srce njegovo te neće pustiti narod. 22 Tada ćeš reći faraonu: ‘Ovako veli Go­spod: Izrael je moj sin, prvorođenac moj. 23 Zato ti kažem: Pusti sina mojega da mi služi. Ako li ga odbiješ pustiti, gle — ja ću ubiti tvojega sina, prvo­rođenca tvojega.’« 24 I dogodi se putem, u prenoćištu, da Gospod dođe k njemu tražeći da ga ubije. 25 No Cipora uze oštar kamen te ob­reza pretkožicu sina svojega i dotače se njome nogu njegovih. I reče: »Zaista si mi ti krvav muž!« 26 Nato ga Bog pusti. Tako ona reče: »Krvav muž« — zbog obrezanja. 27 Onda Gospod reče Aronu: »Otiđi u pustinju, Mojsiju u susret!« I on ode i susretne ga na gori Božjoj; i poljubi ga. 28 A Mojsije ispripovjedi Aronu sve riječi s kojima ga Gospod posla i sve znake koje mu zapovjedi. 29 Tada Mojsije i Aron odu i skupe sve starješine sinova Izraelovih. 30 I Aron izreče sve riječi što ih je Gospod govorio Mojsiju, a Mojsije izvede znake puku naoči. 31 I puk povjerova; pa kad čuše da je Gospod pohodio sinove Izraelove i da je pogledao na nevolju njihovu, pokloniše se i iskazaše štovanje.