Izvor duhovne snage

10. 06. 2023.

“Site se pretilinom Doma tvojega, potocima svojih slasti ti ih napajaš.” (Psalam 36,8)

Kada primimo riječi Njegovih pouka i kada nas one obuzmu, Isus za nas postaje stalno prisutan usmjeravajući naše misli, ideje i djela. Mi smo nadahnuti savjetima najvećeg Učitelja kojega je svijet ikada upoznao. Svijest o ljudskoj odgovornosti i ljudskom utjecaju stvara u nama novi pogled na život i svakidašnje dužnosti. Isus Krist je sve za nas Prvi, Posljednji i Najbolji u svemu. Isus Krist, Njegov Duh, Njegov karakter, daje boju svemu; to je osnova i vidljivi znak našeg cjelokupnog bića. Kristove riječi duh su i život. Naše “ja” je mrtvo, a Krist je naš živi Spasitelj. Gledajući stalno u Isusa, mi odražavamo Njegov lik svima koji su oko nas. Mi si ne možemo dopustiti da se bavimo svojim razočaranjima, ili da čak samo razgovaramo o njima; jer naš pogled privlači mnogo ugodnija slika — dragocjena Isusova ljubav. …

Što je Isus rekao ženi Samarijanki na Jakovljevom zdencu? … “Kad bi ti znala za dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega iskala i dao bi ti žive vode.” (Ivan 4,10) “A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.” (Ivan 4,14) Voda o kojoj je Krist govorio bila je otkrivenje Njegove milosti u Njegovoj Riječi; Njegov Duh, Njegov nauk, sve to je kao izvor koji zadovoljava potrebe svake duše. … U Kristu je punina radosti u vijeke vjekova. Želje, zadovoljstva i užici ovoga svijeta nikada ne zadovoljavaju niti iscjeljuju dušu. …

Kristova milostiva prisutnost u Njegovoj Riječi uvijek govori duši predstavljajući Ga kao Izvor žive vode koja osvježava žednu dušu. Naša je prednost što imamo živog i prisutnog Spasitelja. On je Izvor duhovne snage usađene u nas, a Njegov će se utjecaj širiti u riječima i djelima osvježavajući sve u krugu našeg utjecaja, budeći u ljudima želju i težnju za snagom i neporočnošću, za svetošću i mirom i za onom radošću u kojoj nema ni traga žalosti. To je sve posljedica Spasiteljevog prebivanja u nama. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, str. 389, 390)

Za razmišljanje: Koji me lažni izvori duhovne sile dovode u kušnju?