Izvor svega svjetla

1. 04. 2018.

“Isus im ponovo progovori: ‘Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život.’” (Ivan 8,12)
Isus iz Nazareta predstavio je sebe kao Svjetlo svijeta. Što vi mislite o Njemu? Koje mjesto On zauzima među svjetskim učiteljima? Za stotine, da, za tisuće ljudi smatra se da su bili veliki mislioci, mudri ljudi, koji su objavili svoje teorije i zaveli umove mnogih svojim intelektualnim i moralnim dostignućima. Ovi takozvani veliki ljudi koji su ostavili svijetu svoja razmišljanja o životu, smatraju se najmudrijim ljudima koji su postojali na svijetu. Ali oni se ne mogu uspoređivati s Kristom. Otkrivenje je postojalo prije nego što su nastala ljudska razmišljanja. Njihovo ograničeno znanje samo je rezultat promatranja zadivljujućih stvari koje se ističu u našem svijetu, a koje već postoje u nauku Krista, najvećeg od svih učitelja. Sve velike ideje koje čovjek može iznijeti, potječu od Krista. Svaki dragocjeni dragulj misli, svaki blistavi trenutak intelekta objavilo je Svjetlo svijeta. … Krist se ne ispričava kada objavljuje: “Ja sam Svjetlo svijeta.” U životu i nauku On je bio Evanđelje, temelj svake čiste doktrine. Baš kao što je sunce u usporedbi s manjim svjetlima na nebu, takav je i Krist, Izvor svjetla, u usporedbi s učiteljima svojeg vremena. On je postojao prije svih njih i svijetleći kao sunčevo svjetlo, razlio je svoje prodorne, uveseljavajuće zrake po svijetu. … Mjereno ograničenim umovima, ljudi se nazivaju učenima i velikima, ali s njihovom nadmenom mudrošću, s njihovom znanošću i znanjem oni ne mogu spoznati Boga i Isusa Krista kojega je On poslao. … Nijedan čovjek koji je ikada živio ili koji će ikada živjeti, ne može tvrditi da je nepogrešivi vodič, vrhovni objavitelj istine. Ljudi mogu težiti za najvećim znanjem, ali samo je Jedan “učitelj od Boga došao” koji je i dalje na višoj razini od njih. Nijedan ljudski učitelj nije Mu ravan. (The Youth’s Instructor, 16. rujna 1897.)