Tablica rezultata Pew istraživačkog centra
Tablica rezultata Pew istraživačkog centra

Je li Istraživački centar Pew (Pew Research Center) ispravno analizirao Kršćansku adventističku crkvu?

izdvojeno-slider 16. 11. 2015.
Dječaci iz Kršćanske adventističke crkve Centerville uživaju u poslijepodnevnoj subotnjoj šetnji u Centervilleu, u državi Ohio. (Sjevernoamerička divizija)
Dječaci iz Kršćanske adventističke crkve Centerville uživaju u poslijepodnevnoj subotnjoj šetnji u Centervilleu, u državi Ohio. (Sjevernoamerička divizija)

 

Je li Istraživački centar Pew (Pew Research Center) ispravno analizirao Kršćansku adventističku crkvu?

Komentar: U nekim slučajevima jest, no čini se kako rezultati katkada nepotpuno izražavaju postotak vjernika koji svoje vjerovanje temelje na općeprihvaćenim adventističkim vjerovanjima.

 

David Trim, ravnatelj Ureda za arhiviranje, statistiku i istraživanje Kršćanske adventističke crkve u svijetu

 

Zbog predsjedničkih nastojanja Bena Carsona, umirovljenog neurokirurga, povećava se zanimanje za Kršćansku adventističku crkvu, a to je potaklo ugledni istraživački centar na analiziranje crkve, te na objavu rezultata analize.

Istraživački centar Pew objavljuje rezultate svog istraživanja pod naslovom: „Adventisti sedmog dana: mala i raznolika vjera“. Dobiveni podaci pokazuju određene zanimljivosti kada je riječ o sastavu crkve u Sjedinjenim Američkim Državama.

Istraživački centar Pew ispravno kaže kako adventisti čine 0,5 % američkog odraslog stanovništva. Zamijećen je neznatan porast s 0,4 % na 0,5% tijekom 2007. godine.

„Ovakva stabilnost je u suprotnosti s općim stanjem američkih kršćana čiji je udio u ukupnom broju stanovnika u istom razdoblju opao za gotovo 8% (sa 78,4% na 70,6%)“, pokazuje istraživanje.

U istraživanju se spominje i izvješće od prošlog ljeta, kada se pokazalo kako su adventisti rasno i etnički najraznolikija skupina u Sjedinjenim Američkim Državama.

No, je li slika crkve ispravno prikazana u svim potankostima nove analize koja je 2014. godine proizašla iz opsežne studije vjerske zastupljenosti u Sjedinjenim Američkim Državama?

Prva stvar koja je privukla moju pozornosti – i bila znak upozorenja – bio je uzorak na kojemu je provedena analiza Istraživačkog centra Pew. Studija vjerske zastupljenosti temeljila se na razgovoru s više od 35.000 ljudi, s granicom dopuštene pogreške od samo 0,6 %. No, uzorak adventista iznosio je samo 165, a to je značilo kako je granica dopuštene pogreške 9,2 %, što je jako značajna razlika kada je u pitanju način provođenja istraživanja.

 

Tablica rezultata Pew istraživačkog centra
Tablica rezultata Pew istraživačkog centra

Tablica rezultata Pew istraživačkog centra  

Evo nekoliko područja na kojima i Kršćanska adventistička crkva i Istraživački centar Pew imaju svoje podatke, što nam onda dopušta uspoređivanje:

Demografija. O svojem članstvu imamo stvarne podatke na koje se možemo osloniti, umjesto oslanjanja na ankete, no Sjevernoamerička crkvena divizija ne prati etničko podrijetlo, tako da taj dio ne možemo komentirati. S druge strane, Istraživački centar Pew ne daje rodni pregled svojeg uzorka, a mi takve podatke imamo. Prema zemljopisnoj podjeli adventista u SAD-u, znamo da je postotak članova koji žive u zapadnom dijelu zapravo 28% umjesto predloženih 31%, a u južnom je 34% ili manje, ovisno o tome kako je Istraživački centar Pew definirao „južni dio“. Članstvo crkve dostiže najvišu razinu od 34% u južnom dijelu, ako je uključena i Jugozapadna unija. Bilo kako bilo, to čini veliku razliku u odnosu na 40% koje predlaže Pew, a sve to unutar velike granice dopuštene pogreške. Teško je prosuđivati o točnosti brojke koja se odnosi na srednji zapadni dio, budući je nejasno kako je on definiran. Crkvena Lake unija pridonosi sa samo 8% ukupnog članstva u SAD-u, no trebali bismo dodati i neke države koje nisu u Uniji, kako bi 10%, koje navodi Pew, bilo vjerodostojan podatak.

Vjerovanja i praksa. Ovdje imamo podatke o crkvenom članstvu u SAD-u koje možemo usporediti s podacima Pew istraživanja. Rezultat istraživanja Kršćanske adventističke crkve iznosi 1.495 članova 2013. godine s granicom dopuštene pogreške od 3%.

„Adventisti su prema tradicionalnim mjerilima krajnje odani u svojoj vjerskoj praksi“, iznosi Pew istraživanje u svom izvješću.

U istom izvješću stoji kako 89% članova „potpuno sigurno“ vjeruje u Boga, dok naše istraživanje pokazuje kako je 97% članova „potpuno suglasno “ da vjeruju u Boga.

Pew izvješće iznosi podatak od 67% članova koji redovito jednom tjedno dolaze u crkvu, dok naši rezultati pokazuju brojku od 76%.

Zanimljivo je kako Pew izvješće sadrži podatak o 86% vjernika koji se svakodnevno mole, dok naše istraživanje donosi rezultat od 55%. Ovo je jedini podatak u Pew izvješću za koji bi adventisti rekli da je „bolji“ od našega.

Zatim, Pew izvješće daje podatak od 89% onih koji kažu da je Biblija Božja riječ, a naši podaci su 90%, pa se ovdje oba izvješća podudaraju.

Osobito je zanimljiv podatak o 52% američkih adventista za koje Pew istraživanje kaže da vjeruju u pakao. Ovaj podatak Pew istraživanje uspoređuje s evanđeoskim protestantima koji vjeruju u pakao. No, Pew istraživanje, čini se, nema ispravno razumijevanje značaja ovog rezultata.

Naime, ili su ispitanici ovo pitanje razumjeli na drugačiji način od namjere ispitivača, ili pak Kršćanska adventistička crkva ima jako velik problem.

Vođe i vjernici Kršćanske adventističke crkve, koji su sudjelovali na Godišnjem zasjedanju 2013. godine, bili su uznemireni jednim većim istraživanjem koje je provela sama crkva, a koje je pokazalo kako značajan postotak vjernika crkve u svijetu nije siguran u crkveno učenja o stanju mrtvih. Pitanje u ovom istraživanju sadržavalo je tezu prema kojoj: „Kada osoba umre, njezino tijelo ostaje u grobu, njezina duša spava do uskrsnuća.“ Od četiri moguća odgovora, 79% ispitanika dalo je odgovor da je „potpuno suglasno“ s ovom izjavom – što je velik postotak. Međutim, rezultat je bio uznemirujući zbog činjenice da su ispitanici dali isti odgovor „potpune suglasnosti“ kada su u pitanju druge temeljne adventističke doktrine, poput vjerovanja u Boga i vjerovanja da je Bog stvorio svijet, a postotak je bio 90% ili više. Stoga rezultat od 79% u slučaju doktrine o stanju mrtvih predstavlja značajan kontrast. Nadalje, izravno je vrlo uznemirujući rezultat od 10% onih koji „u potpunosti nisu suglasni“ s crkvenim učenjem o stanju mrtvih.

No, u Sjedinjenim Američkim Državama vjernici su pokazali puno više sigurnosti kada je u pitanju stanje mrtvih, pa je 86% ispitanika bilo suglasno s adventističkim stajalištem po ovom pitanju, a oko 5% nije. Ovdje stoga nije bilo ni primisli o tome kako polovica adventističkih vjernika u SAD-u vjeruje u pakao.

Crkveno istraživanje je, mora se priznati, uključivalo velikom većinom bjelačko vjerništvo, pa je moguće da je nesigurnost po pitanju adventističkog kondicionalističkog/anihilacijskog stajališta prisutnija među vjernicima rasnih i etničkih skupina koje dolaze iz rimokatoličanstva. No, razlika između ova dva istraživanja ne može biti tako velika. Čak i kada bismo u obzir uzeli granicu dopuštene pogreške Pew istraživanja, koja iznosi gotovo 10%, ipak ne bi bilo moguće time uskladiti onih 52% koji vjeruju u pakao, osim ako neki od adventističkih ispitanika u Pew istraživanju nisu smatrali kako „pakao“ podrazumijeva ognjeno jezero u kojemu će zli biti uništeni na kraju vremena.

Društveni i politički stavovi. Pew istraživanje iznosi podatak od 35% američkih adventista koji su republikanci, dok se njih 45% smatra ili je sklonije demokratima, a 19% se smatra politički neovisnima ili nisu skloni niti jednoj političkoj partiji.

Kršćanska adventistička crkva zauzima politički neutralan položaj i ne zanima je pružanje podrške bilo kojoj političkoj partiji, stoga ovog pitanja u našem istraživanju nije bilo. Nije bilo postavljeno ni pitanje o prekidu trudnoće ili o homoseksualnosti. (Nema značajne vrijednosti u drugom istraživanju provedenom među mladim ljudima u dvadesetim godinama koji su diplomirali na američkim adventističkim fakultetima, a koje je pokazalo da se samo 49% ispitanika protivi sklapanju istospolnih brakova. Iz ovoga se ne može izvesti zaključak koji vrijedi za sveukupno crkveno članstvo, budući da osobe u dvadesetim godinama čine mali dio ukupnog broja vjernika u Sjevernoameričkoj diviziji.)

Ono što, međutim, crkva posjeduje, to su podaci o evoluciji. Pronašli smo da je 97% američkih crkvenih vjernika potpuno suglasno s izjavom: „Vjerujem da je Bog stvorio svijet“, dok je 69% potpuno suglasno s izjavom: „Vjerujem da je Bog stvorio svijet za sedam dana i to u nedavnoj prošlosti“. S ovom izjavom nije suglasno 16%, a 7% nikako nije suglasno, dok 9% „više nije nego što jest suglasno“.

Ovaj nam rezultat dopušta usporedbu s Pew istraživanjem koje izvješćuje kako „pune dvije trećine adventista (67%) odbacuje evoluciju.“ Naše istraživanje pokazuje kako barem 69% adventista odbacuje evoluciju, no stvarna brojka je vjerojatno veća, ovisno o tome što misli onih 14% adventista koji su „više suglasni nego što nisu suglasni“ kada je u pitanju evolucija ljudske vrste.

Sve u svemu, brojke koje proizlaze iz Pew istraživanja izgledaju uglavnom točne tamo gdje ih možemo usporediti sa svojim podacima. No, rezultati u mnogim točkama, čini se, umanjuju postotak vjernika koji vjeruju i provode u praksu općeprihvaćena adventistička vjerovanja i praksu. Zamjetni izuzetak, kada je u pitanju svakodnevna molitva, predstavlja podatak Pew istraživanja koje pokazuje puno veći postotak molitve od našeg istraživanja. No, kada je riječ o paklu, čini se kako postoji velika neusuglašenost. Razlog tomu je ili netočan podatak Pew istraživanja, ili su pak, prema mom zaključku, ispitanici pitanje razumjeli, i na njega odgovorili, na osobit, adventistički način.

Leave a Comment