Jutarnji stih

Jedina sigurnost

““Reci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem.”“ (Izlazak 31,13)

Neka svatko traži Gospodina za sebe. Vječnost je pred nama. Ne možete sebi dopustiti da prođe još jedan dan a da niste stali na Gospodnju stranu. Zar nećete djelovati tamo gdje vam je Bog odredio mjesto u završnim prizorima povijesti Zemlje?
Nemoguće je iznijeti bilo kakvu zamisao o iskustvu Božjeg naroda koji će živjeti na Zemlji u vrijeme kad će se nevolje prošlosti miješati s nebeskom slavom. Oni će hoditi u svjetlu koje dolazi s Božjeg prijestolja. Posredovanjem anđela održavat će se stalna veza između Neba i Zemlje. Tada će Sotona, okružen zlim anđelima i tvrdeći da je Bog, činiti čuda svih mogućih vrsta da prevari, ako bude moguće, i izabrane. Božji narod neće polagati svoju sigurnost u činjenje čuda zato što bi Sotona mogao oponašati svako njihovo čudo. Božji okušani i oprobani narod naći će svoju sigurnost u znaku o kojem se govori u Izlasku 31,12-18. On treba imati svoje čvrsto uporište u živoj Riječi — ““pisano je”“. To je jedini temelj na kojem sigurno mogu stajati. U taj će dan oni koji su raskinuli zavjet s Bogom biti bez nade i bez Boga na svijetu.
Oni koji služe Bogu posebno će se odlikovati poštovanjem četvrte zapovijedi — zato što je ona znak Njegove stvaralačke moći i svjedok Njegovog zahtjeva da Ga čovjek poštuje i ukaže Mu čast. Zli će se razlikovati po svojim naporima da sruše spomenik u čast Stvoritelju i uzvise ono što je Rim proglasio. U pitanju ovog spora cjelokupno će kršćanstvo biti podijeljeno u dvije velike skupine — na one koji vrše Božje zapovijedi i imaju vjeru Isusovu i one koji se klanjaju zvijeri i njezinoj ikoni i primaju žig. …
Strašni ispiti i kušnje čekaju Božji narod. Duh rata potiče narode s jednog kraja Zemlje do drugog. Ali usred tog vremena nevolje koje dolazi — vremena nevolje kakvog nije bilo otkako je naroda — Božji izabrani narod stajat će nepokoleban. Sotona i njegovi anđeli ne mogu ih uništiti, jer će ih zaštititi anđeli koji obiluju snagom. (Letter 119, 1. ožujka 1904.)


Komentiraj