Jedini siguran Vodič

6. 10. 2023.

“Ima li koga da se boji Jahve? On će ga poučiti kojim će putem krenuti.” (Psalam 25,12)

Apostol je uzdizao Krista pred svojom braćom kao Onoga preko koga je Bog stvorio sve i preko koga ih je otkupio. Izjavio je da je ruka koja drži svjetove u svemiru i održava njihov poredak i neumornu aktivnost svega u Božjem svemiru — ona ruka koja je za njih bila prikovana na križ. “Jer je u njemu sve stvoreno,” pisao je Pavao, “sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, bilo gospodstva, bilo poglavarstva, bilo vlasti; sve je stvoreno po njemu i za njega. On je prije svega, i sve se u njemu drži u redu.” (Kološanima 1,16) …

Božji Sin se ponizio da bi uzdignuo pale ljude. Zbog toga je napustio bezgrešne svjetove na visini, devedeset devet onih koji su Ga ljubili, i došao na Zemlju gdje “za naše grijehe probodoše njega” i za “opačine naše njega satriješe” (Izaija 53,5). U svemu je morao postati sličan svojoj braći. Postao je čovjek kao što smo mi. Znao je što znači biti gladan, žedan i umoran. Održavao se hranom i osvježivao snom. Bio je tuđinac i putnik na Zemlji — u svijetu, ali ne od svijeta, kušan i iskušan kao što danas bivaju kušani iskušani muškarci i žene, ali je živio životom bez grijeha. Nježan, sućutan, sažaljiv, uvijek obziran prema drugima, prikazao je Božji karakter. “I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama … puna milosti i istine.” (Ivan 1,14)

Okruženi poganskim postupcima i utjecajima, vjernicima u Kolosi prijetila je opasnost da budu odvučeni od jednostavnosti Evanđelja pa ih je Pavao, upozoravajući ih na to, upućivao na Krista kao jedinog sigurnog vodiča. “Zato bih želio da znate”, pisao im je, “koliku borbu izdržavam za vas, za one u Laodiceji i za sve one koji me ne poznaju po viđenju, da se utješe njihova srca i da, sjedinjeni ljubavlju, postignu bogat i pun uvid u pravu spoznaju Božje Tajne: Krista, u kome se nalazi sakriveno sve blago mudrosti i znanja.” (Kološanima 2,1-3) (Djela apostolska, str. 296,297)

Za razmišljanje: Zašto je Pavao bio toliko hrabar u svojem svjedočenju o Kristu? Sprečava li me moj strah da drugima govorim o Isusu?