Jedino pravilo vjere

3. 01. 2024.

“Tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život.” (Ivan 5,24)

Biblija je jedino pravilo vjere i nauka. … Oni koji propovijedaju najsvečaniju poruku koja je ikada darovana svijetu, trebaju disciplinirati um da shvati njezino značenje. Tema otkupljenja zahtijeva najpomnije proučavanje, i njezina dubina nikada neće biti u potpunosti istražena. Ne trebate se plašiti da ćete iscrpiti ovu izvanrednu temu. Napijte se na izvoru spasenja. Idite sami na zdenac po osvježenje, neka Isus u vama bude izvor vode koja teče u vječni život. Samo će biblijska istina i biblijska vjera izdržati ispit suda. Mi ne smijemo izopačivati Božju riječ da bi nama bila ugodna i da bi odgovarala svjetovnim interesima, već moramo iskreno pitati: “Što hoćeš da činim?” (Djela 9,6) “Vi više ne posjedujete sami sebe jer je za vas plaćena cijena.” (1. Korinćanima 6,19 — Suvremeni hrvatski prijevod) Koje li cijene! Ne “nečim raspadljivim — srebrom ili zlatom … nego skupocjenom krvi Krista” (1. Petrova 1,18.19).

Kada je ljudski rod bio izgubljen, Božji Sin je rekao: Ja ću ih otkupiti, ja ću postati njihov jamac i zamjena. On je odložio svoju kraljevsku odoru, svoju božansku narav zaodjenuo ljudskom, sišao s kraljevskog prijestolja da bi mogao dosegnuti dubinu ljudskog jada i kušnji, podići našu palu narav i omogućiti nam da postanemo pobjednici — Božji sinovi i kćeri, baštinici vječnog kraljevstva. Hoćemo li onda dopustiti da nas neko zemaljsko razmišljanje odvrati od staze istine? Zar nećemo postaviti izazov pred svako učenje i teoriju i izložiti ih ispitu Božje riječi?

Ne smijemo dopustiti da nas ijedno ljudsko obrazloženje odvrati od pomnog istraživanja biblijske istine. Ljudska mišljenja i običaji ne trebaju biti primljeni kao božanski autoritet. Bog je u svojoj Riječi otkrio koja je čovjekova dužnost i mi ne trebamo biti odvraćeni od uzvišenog mjerila pravednosti. On je poslao svojega jedinorođenog Sina da bude naš primjer, i pozvao nas da Ga poslušamo i slijedimo. Ne smijemo se pod tuđim utjecajem udaljiti od istine kakva je u Isusu zato što veliki i navodno dobri ljudi više ističu svoje misli od jednostavnih tvrdnji Božje riječi.

Kristova je zadaća da nas odvoji od lažnog i neistinitog i uputi na istinito i pravo. “Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život.” (Ivan 8,12) (Fundamentals of Christian Education, str. 126—128)