Jutarnji stih

Jedino svjetlo koje osvjetljava put

““A pravednička je staza kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana.”“ (Izreke 4,18)

Kristova ljubav u srcu — otkrivena u životu svojom čudesnom snagom — to je najveće čudo koje se može pokazati palom, sukobljenom svijetu. Pokušajmo ostvariti ovo čudo ne svojom silom, već u ime Gospodina Isusa Krista, čiji smo i kome služimo. Obucimo se u Krista, a čudotvorna snaga Njegove milosti bit će tako jasno otkrivena u preobražaju karaktera, da će svijet biti osvjedočen da je Bog poslao svojeg Sina na svijet da bi ljude učinio nalik anđelima u karakteru i životu.
Oni koji istinski vjeruju u Krista sjede zajedno s Njim na nebeskim mjestima. Prihvatimo obilježje kršćanstva. To nije neki vanjski znak, nošenje križa ili krunice, već ono što otkriva jedinstvo čovjeka s Bogom. Poslušajmo upozorenje: ““Svucite staroga čovjeka s djelima njegovim, i obucite novoga, koji se obnavlja za poznanje po slici onoga, koji ga je stvorio.”“ (Kološanima 3,9.10 — Ša) Ljepota svetosti otkriva se kad kršćani prilaze u zajedništvu jedni drugima i surađuju u ljubavi nalik na Kristovu.
““Prema tome, braćo, budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u Svetinju nad svetinjama — taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor, to jest kroz svoje tijelo — i budući da imamo velikog svećenika koji je postavljen nad kućom Božjom, pristupajmo k njemu iskrena srca i sa sigurnim uvjerenjem pošto smo očistili srca od zle savjesti i oprali tijelo čistom vodom. Držimo nepokolebljivim ispovijedanje naše nade — vjeran je, naime, onaj koji je obećao — i pazimo jedan na drugoga da se potičemo na ljubav i dobra djela! Ne ostavljajmo, kako neki običavaju, svoga vlastitog sastanka, već se sokolimo međusobno, i ovo to više što više vidite da se približuje Dan!”“ (Hebrejima 10,19-25)
Postoji samo jedna prava vjera, samo jedan put u Nebo, samo jedno svjetlo koje osvjetljava put kojim hodočasnici putuju. Dok napredujemo u spoznaji Gospodina, na svakom koraku ćemo priznavati da je Krist Svjetlo svijeta, da je Put, Istina i Život i pronaći ćemo taj put koji nam On nalaže da slijedimo, put koji je ““kao svjetlost svanuća, koja je sve jasnija do potpunog dana”“ (Izreke 4,18). … Gospodin je dobar i dostojan svake hvale. … Kako je blagoslovljen, kako dvostruko blagoslovljen dom u kojem su otac, majka i djeca posvećeni službi Kristu. (Letter 126, 7. kolovoza 1902.)


Komentiraj