Jedno s Kristom i s Ocem

16. 06. 2018.

“Da svi budu jedno, kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi da i oni u nama budu jedno da vjeruje svijet da si me ti poslao!” (Ivan 17,21 — Šarić)
Neka se ove riječi često ponavljaju i neka svaka duša usmjerava svoje misli, duh i ponašanje svakog dana kako bi mogla ispuniti ovu molitvu Isusa Krista. On ne traži od svojeg Oca nešto što je nemoguće. On se moli za ono što mora biti u Njegovim učenicima u odnosu na njihovo uzajamno jedinstvo i jedinstvo s Bogom i Isusom Kristom. Zlatni lanac ljubavi koji vezuje srca vjernika u jedinstvo, u vezu prijateljstva i ljubavi, i jedinstvo s Kristom i Ocem, čini tu vezu savršenom i nosi svjedočanstvo svijetu o sili kršćanstva koje se ne može zanijekati. … Tada će se iskorijeniti sebičnost i nevjerovanje neće postojati. Neće biti razdora ni razlika. Neće biti tvrdoglavosti kod nikoga tko se poveže s Kristom. Nitko neće pokazivati tvrdoglavu neovisnost kao svojeglavo, nemirno dijete koje pušta ruku koja ga vodi i samo tumara. … “Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga. Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.” (Ivan 13,34.35) Sotona razumije snagu takvog svjedočanstva kao svjedoka cijelom svijetu o tome što milost može učiniti u mijenjanju karaktera. Njemu nije drago kada takvo svjetlo svijetli od onih koji tvrde da vjeruju u Isusa Krista, i čini sve što može ne bi li slomio ovaj zlatni lanac koji povezuje srca onih koji vjeruju u istinu i koji ih vezuje u blisku zajednicu s Ocem i Sinom. … Mi vjerujemo u Isusa Krista. Mi sjedinjujemo svoje duše s Kristom. On kaže: “Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod. … Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga!” (Ivan 15,16.17) (Letter 110, 1893.)

Leave a Comment