Jutarnji stih

Jednostavna vjera nagrađena

„I sav će ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu mačem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke, i on vas predaje u naše ruke.“ (1. Samuelova 17,47)

Kakvo je nadahnuće hrabrošću i uzvišenom vjerom pokazao ovaj skromni pastir pred vojskama Izraelaca i Filistejaca! Čuo se prizvuk neustrašivosti u njegovom glasu, izgled pobjede i radosti na njegovom lijepom licu. …

I dok je Davidov snažni glas izgovarao riječi povjerenja i pobjede, Golijatov gnjev razgorio se do usijanja. U svojoj ljutini podigao je svoju kacigu koja je štitila njegovo čelo i pokrenut mržnjom, požurio se osvetiti svojem protivniku. Jišajev sin bio je spreman za svojeg protivnika. Obje vojske pratile su  prizor s najvećom mogućom radoznalošću. „Kad se Filistejac približio i pošao prema Davidu, izađe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca. David segnu rukom u torbu, izvadi iz nje kamen i hitnu ga iz praćke. I pogodi Filistejca u čelo; kamen mu se zabi u čelo, i on pade ničice na zemlju.“ (redci 48.49)

Zaprepaštenje se širilo u redovima obje vojske. Svi su bili uvjereni da će David biti ubijen, ali kada je kamen zazviždao kroz zrak, pravo prema cilju, vidjeli su moćnog ratnika kako drhti i širi ruke kao da je pogođen iznenadnim sljepilom. Div se zaljuljao, posrnuo i pao ničice na zemlju. David nije čekao ni trenutka. Nije još znao da je život diva došao kraju. Skočio je na srušeno tijelo Filistejca i objema rukama izvukao Golijatov teški mač. Samo koji trenutak prije toga div je mahao njime pred Davidovim licem i hvalisao se da će odvojiti mladićevu glavu od ramena i dati njegovo tijelo pticama nebeskim. Sada se na njemu ispunila volja Božjeg sluge. Podigao ga je u zrak i glava hvalisavca odvojila se od njegovog tijela i zakotrljala po tlu. Iz izraelskog tabora začuli su se usklici oduševljenja.

Filistejci su bili obuzeti užasom. Znali su da je dan izgubljen. Užasnuti i zbunjeni počeli su se povlačiti u neredu. … Pobjedonosno raspoloženi Izraelci … bacili su se na svoje neprijatelje u povlačenju i „potjeraše Filistejce do opkopa oko Gata i do gradskih vrata Ekrona. … A David uze Filistejčevu glavu i odnese je u Jeruzalem, a oružje njegovo položi u svoj šator.“ (redci 52-54) (Signs of the Times, 10. kolovoza 1888.)


Komentiraj