Jeruzalem kao znak (2)

11. 08. 2022.

“A kad vidite Jeruzalem opkoljen vojskom, onda znajte da je blizu njegovo opustošenje. Koji tada budu u Judeji, neka bježe u gore! Koji budu u Jeruzalemu, neka iziđu van! A koji budu na polju, neka se ne vraćaju u grad! Jer bit će to vrijeme kazne, kada će se ispuniti sve što je pisano! … A ‘Jeruzalem će gaziti pogani’ dok se ne ispune vremena pogana.” (Luka 21,20-24)

Jučer smo počeli istraživati Isusove proročke opomene koje su omogućile Njegovim sljedbenicima da izbjegnu opustošenje grada. Sam tijek događaja potaknuo je kršćane da poslušaju Njegovu opomenu.

U kolovozu 66. godine, Cestije Gal (rimski legat u Siriji) napao je Jeruzalem, a zatim se povukao iz nekog nepoznatog razloga iako mu je pobjeda bila nadohvat ruke. Zatim je 67. i 68. godine Vespazijan pokorio Galileju i Judeju, ali je odgađao opsadu Jeruzalema zbog smrti cara Nerona. Tek u proljeće i ljeto 70. godine Jeruzalem se našao pod opsadom i bio uništen od strane Vespazijanovog sina Tita. O razdoblju između nevolje nastale 66. godine i uništenja 70., Euzebije (263.—339.) piše: “Zahvaljujući proročanstvu koje je otkrivenjem dano tamošnjim dostojnim osobama, članovima jeruzalemske crkve bilo je naloženo da napuste grad prije nego što počne rat i nasele se u mjestu Peli u Pereji. U Pelu su se oni koji su vjerovali u Krista preselili iz Jeruzalema.” (Crkvena povijest 3.5.3).

Tako su kršćani, poslušavši Kristovu opomenu iz 24. poglavlja Evanđelja po Mateju, 21. poglavlja Evanđelja po Luki, i neimenovanog proroka o kojem piše Euzebije, pobjegli iz grada i izbjegli njegovu sudbinu. I uništenje i izbavljenje kršćana od nesreće bili su važni znakovi povezani s Isusovim drugim dolaskom i svršetkom svijeta. U Mateju 24 oni djeluju kao jamstvo konačnog uništenja grešnog svijeta i konačnog spasenja onih koji vjeruju u Isusa.

Ellen G. White to sažeto iznosi sljedećim riječima: “Spasiteljevo proročanstvo o sudovima koji će snaći Jeruzalem ima i drugo ispunjenje, prema kome je ovo pustošenje samo blijeda slika. U sudbini izabranog grada možemo vidjeti sudbinu čitavog svijeta koji je odbacio Božju milost i pogazio Njegov Zakon. … Ali toga dana, kao u doba uništenja Jeruzalema, Božji će se narod izbaviti. (Izaija 4,3)” (Velika borba, str. 28) Slavite Boga za Njegovu providnost.

 

Preporučujemo:

Leave a Comment