Jeste li se pridružili?

22. 02. 2018.

“Daj mi, sine moj, srce svoje, i neka oči tvoje paze na moje putove.” (Izreke 23,26 — Varaždinska Biblija)
Dragi mladi, najbolja stvar koju možete učiniti jest da se slobodno i odlučno pridružite Gospodnjoj vojsci. Predajte sebe u Božje ruke, tako da vam Onaj koji je nepogrešiv u mudrosti i vječan u dobroti može voditi vašu volju i putove. Ako se udaljite od Boga, to znači da ste od Boga ukrali ono što Mu pripada. Potrebni ste Gospodinu, i Gospodin je potreban vama. Nemojte odgađati donošenje tog odlučujućeg koraka ili odugovlačiti s potpunom predajom sebe Bogu. Ako se još uvijek niste predali Bogu, preklinjem vas da to učinite sada. Neka vaše ime bude upisano u nebeske knjige kao jedno od Božjih posebno odabranih. … “Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) … Preko neprocjenjivog dara, Krista, dolaze svi naši blagoslovi. Život, zdravlje, prijatelje, razum i sreću imamo zahvaljujući Kristovim zaslugama. O, kad bi mladi i stari mogli shvatiti da im sve dolazi zaslugama Kristovog života i smrti, i priznavanjem Božjeg vlasništva. … Čak i onda kad smo bili pod vlašću okrutnog gospodara, čak i kad je knez tame vladao našim duhom, Gospodin Isus Krist platio je otkup svojom vlastitom krvlju umjesto nas. Kupljeni ste skupo, po cijenu Kristove dragocjene krvi; vi ste Njegovo vlasništvo, stoga slavite Boga svojim tijelom i duhom, koji su Božji. … Da nije bilo ljubavi koju nam je Krist besplatno pokazao, sada bismo bili u beznadnom očaju, u duhovnoj tami. Svakog dana zahvalite Bogu što nam je dao Isusa. Zar nećete prihvatiti ovaj dar? Zar nećete biti Njegovi svjedoci? Vremena je malo i radite dok još traje dan živeći neprolaznim životom, skrivajući svoj život s Kristom u Bogu. “Kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom.” (Kološanima 3,4) (The Youth’s Instructor, 5. rujna 1895.)

Leave a Comment