Još o rađanju roda

10. 09. 2022.

“Ostat ćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovijedi, kao što sam i ja vršio zapovijedi Oca svog te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo vam rekoh, da radost moja bude u vama te da radost vaša bude potpuna! Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas! Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijedam. … Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga!” (Ivan 15,10-17)

Određene teme jednostavno nisu mogle biti izostavljene iz Njegovih vrlo važnih posljednjih riječi upućenih učenicima dok su napredovali prema Getsemaniju i križu. Među tim riječima nalaze se “zapovijedi” i “ljubav”. Isus sasvim jasno kaže da ćemo ostati u Njemu ako budemo vršili Njegove zapovijedi. I podjednako čvrsto ističe da će svatko tko ostane u Njemu pokazivati ljubav prema drugima.

U stvarnosti su ova dva ishoda zapravo jedno. Kao što smo zapazili prije, sve zapovijedi temelje se na načelu ljubavi. Tragedija je farizeja što su previše često razdvajali te dvije zapovijedi. A neki vjernici čine isto. Oni su poslušni svim Božjim zapovijedima, uključujući Deset zapovijedi, ali su često loši prema drugima i u crkvi i izvan nje. Međutim, biti povezan s Isusom više je od izvanjske poslušnosti. Upravo se iz ljubavi prema Njemu svakodnevno prelijeva ljubav na ljude oko nas, čak i na naše neprijatelje i one koji se prema nama loše ponašaju (Matej 5,44).

Biti povezan s Isusom znači živjeti životom samopožrtvovne ljubavi, pa čak, ako je potrebno, žrtvovati i vlastiti život za dobro drugih. Isus je, naravno, govorio o potrebi svojih zavađenih učenika da se priberu zaustavljajući borbu za nadmoć i dopuste da njihovo srce i postupke ispuni međusobna ljubav.

Međutim, Njegove su riječi upućene i meni. I potrebne su mi. Moja je prirodna sklonost da volim sebe i iskorištavam druge. A Isus nas poziva da to promijenimo. Ako istinski prebivam u Njemu, posvetit ću svoj život tome da postanem blagoslov drugima.

Ljudi na različite načine opisuju što znači biti pravi kršćanin. Ali Isus pruža najbolji i najvjerodostojniji opis. Njegova ljubav mora teći iz našeg srca da bismo mogli imati istinsku radost i da bismo se mogli nazvati Njegovim prijateljima u pravom smislu te riječi.

 

Preporučujemo: